Velkommen til Norges beste guide om solcellepaneler!

Solcellepaneler.com er en portal for deg som ønsker å bruke solcellepaneler  til å produsere strøm. Vi dekker alt i fra solcelleanlegg til næringsbygg, solcellepanel til hus og selvfølgelig til deg som ønsker solcellepanel til hytte. Vi har som mål å lage den beste portalen for deg med innhold om siste teknologi, sammenligninger og inspirasjon.

Næringsbygg

Er du på jakt etter solcellepaneler til din bedrift eller næringslokale? Da har du kommet til riktig sted. Vi har laget den mest dekkende undersiden om nettopp solcelleanlegg til næringsbygg.

Bolig

Solcellepanel tar norske husholdninger med storm. Det er miljøvennlig, lønnsomt og ikke minst snart å høste energi fra solen. Vi har samlet alt du trenger å vite om solcellepanel til hus på en side.

Hytte

Det finnes i dag over 400000 hytter i Norge. Solcellepaneler er en god måte spare penger og miljøet på. Vi har derfor laget den uttimateguiden for deg som er er på jakt etter solcellepaneler til din fritidsbolig.

Borettslag

Stadig flere borettslag ønsker å bruke sine tak og arealer effektivt. Flere borettslag velger derfor å investere i solcelleanlegg som kan gi besparelser i kostnader og miljø.

Landbruk

Veldig mange norske bønder sitter på en ressurs de betaler mye for ellers. Med noen svært enkle grep kan en låve bli et solcelleanlegg. Vi har samlet alt du trenger å vite om solcellepaneler til landbruk her.

Stadig flere nordmenn ønsker solcellepanel på sine hus, næringsbygg, gårdsbruk eller hytter. Grunnen til at veldig mange velger å investere i solcellepanel er fordi de ønsker å gi sitt bidrag til grønne skiftet, de sparer penger og det er gode støtteordninger for dette i Norge. Solcellepaneler.com har samlet alt du trenger å vite på et sted. Nedenfor har vi laget en veldig dekkende guide som forteller deg alt du trenger å vite om solcellepaneler. Det er en lang tekst men nedenfor kan du navigere deg direkte til det du ønsker å lese mer om.

Skulle du likevel ikke finne svar på det du lurer på så må du gjerne ta kontakt med oss på kontakt@solcellepaneler.com.

Hva er solenergi?

Solen er en stjerne som er en million ganger større enn jorden. Hvis jordkloden var et knappenålshode så er solen til sammenligning like stor som en fotball. Solen er fylt av gass som brenner, man antar at solen har en temperatur på omtrent 6000 grader. Det varmeste punktet på solen er det som er midt på solen, det betyr at gradene øker i forhold til hvor nærme man er i forhold til solens kjerne eller midtpunkt.

Dette skyldes en prosess som man kaller for atomfusjon. Den foregår i midten av solen. Når små kjerner smeltes sammen for å danne en tyngre kjerne. Prosessen krever mye varme, noe som solen selvfølgelig har. Denne prosessen genererer også mye energi. . Det er bokstavelig talt en kjerne som smelter sammen i den ekstreme varmen til solen, noe som resulterer i frigjøring av massive mengder energi. 

Det er denne energien man kan bruke til å produsere strøm. Solenergi er dermed navnet på energien som solen utløser.

For å kunne utnytte solenergi så man «fange» den. Det kan man gjøre ved å bruke solcellepaneler eller solfangere. 

Hva er et solcellepanel?

Solcellepaneler samler ren fornybar energi i form av sollys og konverterer lyset til elektrisitet som deretter kan brukes som det vi kaller strøm. Panelener består av flere individuelle solceller som er laget av lag av silisium, fosfor (som gir den negative ladningen) og bor (som gir den positive ladningen). De absorberer fotonene og starter dermed en elektrisk strøm. Energien som lages av fotoner som absorberer solpanelets overflate, gjør at elektroner blir slått ut av deres atombaner og frigitt til det elektriske feltet som lages av solcellene, og deretter går disse elektronene inn i en retningsstrøm. Den prosessen er kjent som fotovoltaisk effekt. 

Hva er et solcellepaneler laget av?

Materialet som et solcellepanel består vanligvis av grunnstoffet silisium. Grunnen til at man bruker silisium er fordi det er en ressurs som vi har veldig mye av på jorden. Faktisk så består 27% av jordskorpa av silisium. Silisium brukes selvfølgelig ikke bare til solcellepaneler, det brukes til mye forskjellig som f.eks legering av aluminium og i plast. I Norge så har vi noen av verdens største ovner for produksjon silisium ettersom Norge er en av verdens største produsenter av aluminium.

Solcellepaneler kan lages av andre materialer som f.eks som kadium tellurid, kobber eller amorft silisium. Det viktige er at stoffet er det man kaller en halvleder. Dette er stoffer som ikke er ledere av strøm i ren form men som kan lede strøm under gitte omstendigheter. Det forskes hele tiden på nye måter å lage mer effektive og miljøvennlige solcellepaneler. 

silisium-solcelle

Kan man produsere nok strøm til å dekke hele sitt forbruk?

I Norge så har man en veldig mørk årstid som kombinert med snø vil gjøre det vanskelig å produsere nok strøm for å dekke hele sitt forbruk fra solenergi. På våren og sommeren så vil man etter all sannsynlighet produsere mer strøm enn man bruker og på vinteren vil man få et underskudd som gjør at man må hente strøm fra det ordinære strømnettet. De aller fleste som velger å installere solcellepanel på sine hus vil selge overskuddsstrømmen sin når de produserer mye strøm. Hvis man ikke ønsker dette så kan man lagre strøm på batterier, her er utfordringen at batterier fortsat er svært kostbar. Kostnaden for batterier blir for høy til at det lønner seg. Det er en enorm utvikling på batterier og det er ikke usannsynlig at dette blir lønnsomt i fremtiden.

Hvis man kan produsere strøm fra solen i sommermånedene og lagre denne strømmen til månedene med mindre sol så kan man få en stor besparelse. Det er fordi strømmen i Norge ofte er mest kostbar på vinteren. Flere hytter som har solcellepanel velger å lagre strømmen på batterier og ikke knytte seg til strømnett. Forløpig vil dette ikke lønne seg for boligeiere i Norge men med fremskritt i solcelleteknologien og på batterier så kan det være en realitet i fremtiden.

 

Er det lønnsomt med solcellepaneler i Norge?

Ja det er faktisk det og man kan produsere strøm året rundt. Hvor raskt solcellepanelene blir nedbetalt kommer an på flere faktorer som vi har nevnt ovenfor. Veldig mange tror at man ikke produserer strøm om vinteren men det er feil. I følge forskning fra SINTEF så fungerer solcellepaneler utmerket på vinteren men man sørge for å fjerne snø og eventuell tykk is. Enkelte kritikere av solcellepaneler hevder at uten støtteordningen fra Enova så hadde ikke vært lønnsomt med solcellepaneler. Dette kan nok stemme i mange tilfeller men med en økende strømpris og stadig billigere solcellepanel så er det ikke sikkert at man i fremtiden av avhengig av støtteordningen fra Enova for å være lønnsom.

Hvordan fungerer et solcelleanlegg?

Veldig mange tror at solcelle-teknologien er en ny teknologi, dette stemmer ikke. Faktisk har man hatt solcellepaneler i over hundre år men det er først i de senere år at man har hatt viljen, midlene og kunnskapen til å gjøre teknologien god nok til å brukes i lønnsom produksjon av strøm. Grunnen til at det har blitt satset penger og ressurser på solcelle-teknologi er det økende fokuset på global oppvarming som igjen har skapt en velvilje og interesse for fornybar energi.

Et solcellepanel er laget for å absorbere energi fra solen og deretter gjøre dette om til elektrisk energi eller strøm som vi kaller det. Et solcellepanel består av flere solceller som absorberer energi fra solen til strøm. Vi kaller dette for fotovoltaisk effekt, som er et komplisert ord for noe ganske enkelt. Enkelt forklart så lager man spenning ved å utsette et materiale for lys.

Hvor mye strøm produserer et solcellepanel?

Det er flere faktorer som påvirker hvor mye strøm ditt solcellepanel vil produsere i året. Faktorer som hvor i Norge du bor, hvordan tak du har og hvor mye skygge du har. I følge Eidsiva Energi så kan man beregne 800-1200 kWh i året per kWp installert. En kWp er toppeffekten et solcellepanel kan produsere. Når man bestiller solcellepanel så vil dette være definert. Basert på beliggenhet og form på taket så kan man regne seg ut til omtrentlig forventet produksjon av strøm før man bestiller solcellepanel.

Forventet produksjon av et solcelleanlegg kommer ann på hvorrdan type solcellepanel man velger. De kommer med forskjellig effektgrad og hva man velger er i stor grad påvirket av budsjett og klima. 

Hvordan selger jeg strømmen som solcelleanlegget produserer?

For å kunne selge strømmen du produserer så må du bli plusskunde. Når man er plusskunde så tegner man en avtale med et strømselskap for salg av strømmen. Vi har skrevet en egen artikkel om hvordan du finner den beste plusskunde-avtalen. 

Det er forholdsvis enkelt å bli plusskunde. Du må kontakte strømselskapet og signere en avtale. I tillegg så må du ha en AMS-måler, dette har de aller fleste boligene i løpet av 2019. Strømselskapene krever at anlegget ditt kobles på strømnettet av en godkjent elinstallatør.

Når man selger strømmen man produserer så får man penger for både strømmen man har produsert og en kompensasjon for at man er med å avlaste strømnettet. 

Hvis du ikke ønsker å selge strømmen du produserer så kan du lagre denne i batterier. Dessverre så er det fortsatt veldig kostbart med batterier og derfor velger veldig få denne løsningen forløpig. På grunn av elbiler så er det en ekstrem etterspørsel etter batterier og det er forventet at dette vil endre seg. Batterier kan gjøre din solcellepaneler ennå mer lønnsomt enn salg av strøm til strømnettet. For hvis du kan lagre strømmen du produserer å bruke denne når prisen på strøm er høy istedenfor å bruke den når den er billig på sommeren så vil du redusere strømutgiftene dine betraktelig

Støtteordning for solenergi

Enova har en ordning for deg som ønsker å installere solcelleanleggl. Her kan du få helt opp til 28000,- kroner i støtte dersom du installerer solcellepanel og selger overskuddsstrøm igjennom en «plusskundeavtale». Støtten får du etter at anlegget er montert og at du har registrert en plusskunde-avtale. Du kan velge selv om du ønsker å få støtten utbetalt eller om du ønsker å få den som fradrag på skattemeldingen din. Du kan lese mer om Enova og støtteordningen her.

Hvor mye koster solcellepanel?

Prisen på solcellepanel er helt avhengig av hvordan type system og hvilken størrelse du skal ha på det. F.eks så kan et solcellepanel på hytta koste bare noen få tusenlapper men hvis du skal ha solcellepanel til huset ditt så må du regne med minimum 40000,-. Av disse pengene så går normalt halvparten til selve montering av solcellepanelene.

Hvis du velger å ha takstein med solcelle da ser du på en helt annen størrelse på investeringen din. Da må du kanskje opp i mellom 150 000,- til 300 000,-. Der dermed greit å konkludere med at prisen på et solcellepanel varierer med hvor stort solcellepanel du skal ha på ditt hus, din hytte eller andre steder.

Hvordan finansiere solcellepaneler?

Vi har skrevet en helt egen artikkel om hvordan du kan finansiere kjøp av solcellepaneler her. Det finnes flere alternativer for deg som ikke har kontanter til å betale for solcelleanlegget.

Flere banker har kommet med egne grønne lån som spesialiserer seg på nettopp solcellepanel. Her er det lavere rente på både lån med sikkerhet og lån uten sikkerhet. En vanlig måte å finansiere solcellepanel på er å bake kostnaden inn i boliglånet. Da får man den laveste renten og i tillegg så er det korrekt ettersom investeringen er i boligen. I tillegg til lån så har Enova en støtteordning for deg som ønsker å investere i solcellepanel. Du kan få helt opp til 27000 i støtte som du enten kan få betalt når solcelleanlegget er ferdig eller du kan få det igjen som fradrag på skattemeldingen. Enkelte kommuner har i tillegg egne støtteordninger for grønne energitiltak som solcellepaneler faller under. Det finnes i tillegg enkelte kommuner som har egne støtteordninger hvor solcellepanel er godkjent som tiltak og det kan derfor være mulig å få støtte der. 

Dersom man har et næringsbygg så er det fortsatt mulig å få det man kaller for grønne lån men dette er litt mer komplisert. Dersom du har et næringsbygg så bør du derfor ta kontakt med din bank for å sjekke mulighetene for finansiering hos bankene. På samme måte som resten av verden prøver å skifte over til fornybar energi så har flere av de norske bankene som mål å ha mer «grønne låneporteføljer».

Er solcellepanel riktig for min bolig eller bygning?

Det er ikke alle boliger eller næringsbygg som er plassert riktig for å kunne nyte godt av solenergi. Vi i Solcellepaneler.com er opptatt av at det skal være en økonomisk besparelse når man installerer solcellepanel. Derfor må man alltid først se hvor mye sol man kan få fra sitt tak eller bygning. Hvis man ikke kan få nok sol fra taket så kan f.eks et alternativ være å montere et stativ med solcellepanel istedenfor.

Geografi og beliggenhet

Norge er et langstrakt land og din beliggenhet vil avgjøre hvor mye sol du har. Likvel så viser regnestykker at solcellepanel er lønnsomt flere steder man kanskje ville trodd at de ikke var det. Hvis du skulle være usikker så må du gjerne kontakte oss så skal vi hjelpe deg med å finne ut hvordan forholdene for solcellepanel hos deg!

Det samme gjelder beliggenhet. Selv om din bolig er lokalisert i Sør-Norge som kanskje er et av de stedene med mest sol i Norge så er man nødt til å finne ut om man har nok lys til at det lønner seg. Hvis f.eks din bolig blir skygget av større bygninger eller andre hindringen så kan det hindre produksjonen av strøm å dermed gjøre at det ikke er lønnsomt for deg i forhold til kostnaden av installasjonen. Det er likevel ikke mange boliger eller næringsbygg som ligger til slik at det ikke er lønnsomt å produsere strøm med solcellepanel.

Hvordan er ditt tak?

Måten taket ditt er utformet på, vinkelen på taket og størrelsen har noe å si for hvor mye strøm du kan produsere fra ditt tak. Hvis du vet at f.eks må bytte tak om noen år så kan det ha innvirkning på hva du burde velge. Dersom du må bytte tak så kan f.eks takstein med solcelle være et veldig godt alternativ både økonomisk og med tanke på hvor mye strøm du kan produsere.

Sjekk alltid for potensielle hindringer

Det er ikke mange dette er akutelt for, men dersom din bygning eller bolig ligger i et område hvor det kan komme andre bygninger som kan skygge for deg. En enkel telefon til kommunen for å sjekke reguleringsplan og regler kan være en god forsikring. Dette er spesielt viktig for deg som kanskje har et næringsbygg hvor det ligger tomter rundt som kan bli brukt til større bygninger.

Hvordan bestiller jeg solcellepanel og montering?

solcellepaneler.com

Det finnes i dag en rekke tilbydere av solcellepanel og montering. Vi anbefaler at man kjøper solcellepanel og montering sammen for å få den beste prisen. Når du bestiller solcellepanel så er det omtrent en 50/50 deling av kostnaden på materialer og montering. Ettersom det har vært det man kan kalle for en «boom» i tilbyderne av både solcellepanel og montering i Norge så er det viktig å velge en seriøs aktør. For at et solcelleanlegg skal være lønnsomt så er man avhengig av at monteringen gjøres riktig og korrekt. I tillegg til at det er svært viktig at man bruker solcellepanel fra seriøse produsenter.

Hvis du ønsker å få et uforpliktende tilbud på solcelleanlegg til ditt hus så kan du gjerne fylle ut skjema nedenfor. Da hjelper vi deg med å komme i kontakt med en montør i nærheten av deg.

5 gode tips til deg som skal bestille solcelleanlegg

For de aller fleste som bestiller solcellepanel til sin bolig eller til sitt næringsbygg så er det en fellesnevner at de ikke har særlig erfaring med slike innkjøp fra tidligere. Derfor har vi laget noen tips til deg som skal kjøpe solcellepanel:

1. Velg en seriøs leverandør

Selv om solcellepaneler er ganske nytt i Norge så er det fortsatt en del aktører som har holdt på noen år. Det at en aktør har holdt på lenge er i seg selv ikke noe trygghet men spør etter referanser. I tillegg så burde du alltid gjøre noen søk i Google. Hvis du aner det minste tvil om leverandøren så unngå dem, det er ikke verdt å ta noen sjanser her.

2. Garanti

Et solcellepanel har en levetid på 25 år og de aller fleste garanterer dette. Du bør ikke kjøpe solcellepanel av noen som ikke leverer denne garantier, de aller fleste leverandører har dette hvis du kjøper en pakke som inkluderer montering.

3. Ikke monter selv!

Det kan være fristende å kjøpe en solcelle-pakke å montere selv. Dette kan du fint gjøre hvis du skal installere et mindre solcelleanlegg på hytta som ikke er koblet til strømnettet og hvor du kun produserer til eget forbruk. Hvis du skal koble deg på strømnettet og investere en betydelig strøm så må du benytte en godkjent elktroinstallatør for å få Plusskunde-avtale og for å få støtten av Enova. Dersom du ønsker å spare penger på montering så heller gjør en avtale med en installatør for å se om det er noen ting du kan gjøre for å redusere selve kostnaden!

4. Be om et detaljert tilbud

Veldig mange sammenligner solcelle-bransjen med varmepumpe-bransjen for noen år siden. Alle skulle ha varmepumper og flere montører tjente utrolig gode penger på naive kunder. For å unngå dette så lag en klar avtale med leverandøren. Den beste måten å gjøre dette på er å få en pris på solcellepanelen og utstyret som skal monteres. Deretter så be om en pris på monteringen, du ber da om et tilbud på timer og sier at om de skulle bruke færre timer så ønsker du disse kreditert.

5. Hent alltid inn tilbud fra flere aktører

Ettersom etterspørselen etter solcellepaneler er høy så hent alltid inn flere tilbud. Det som er viktig her er at effekten og utstyret er omtrent det samme. Ofte så er det på selve monteringen av man kan få ned prisen noe. Husk at hvis noe er for godt til å være sant, så er det nettopp ofte det

Hvem fant opp solcellepaneler?

Mange tror at solcellepaneler er en ny ting, men det har faktisk vært forsket på og utviklet helt siden slutten av 1800 tallet. I over 100 år så har man prøvd å finne måter å bruke lyset fra solen på. I starten så ble solenergi brukt for å produsere damp som man kunne...

les mer
Solcellepaneler er en ny trend blant nordmenn

Solcellepaneler er en ny trend blant nordmenn

Selv om solcellepaneler inntil nå har vært for de med en spesiell interesse for emnet, ser vi at trenden er i ferd med å snu. Stadig flere som bygger nye hus og fritidsboliger integrerer solcellepaneler, og det har flere grunner. For det første har bærekraft og miljø...

les mer
Etterspørselen etter solcellepanel stiger igjen

Etterspørselen etter solcellepanel stiger igjen

2020 var et spesielt år for alle som driver med installasjon av solcellepaneler til privatpersoner. Etterspørselen etter solcellepaneler falt dramatisk i Norge, covi19 og den lave strømprisen gjorde dette ikke noe enklere. Over de siste ukene så har vi i...

les mer

Hvordan forberede deg til julen på hytta uten strøm?

Det går mot juletider og i år vil nok flere trekke til fjells for å oppnå den ultimate julestemningen. Dette har vært et veldig tøft år for veldig mange og da er det ikke rart at fersk snø frister. Det er i tillegg veldig mange nye hytteeiere og flere av disse har...

les mer

Gamere bruker solcellepanel

Slik spiller du miljøvennlig  De senere årene har miljøet og klimaet på kloden fått stadig mer oppmerksomhet. Noe må gjøres for å snu den...

les mer

Oversikt over leverandører av solcellepaneler i Norge

Det finnes i dag flere leverandører av solcellepaneler i Norge. Noen jobber kun med næringsbygg men de aller fleste selskaper tilbyr solcellepaneler til alle formål. Nedenfor kan du lese litt om de forskjellige leverandørene av solcellepanel i Norge. Hvis du føler deg glemt på denne listen så må du gjerne ta kontakt med oss på kontakt@solcellepaneler.com.

Otovo

Disse er nok den mest kjente leverandøren av solcellepanel i Norge. De startet opp for noen år siden og blir av mange betraket som en primusmotor for at stadig flere norske hjem for solcellepaneler. Egentlig så er Otovo en markedsplass hvor du legger inn informasjon om adressen du ønsker solcellepanel og så kobler Otovo deg opp med en montør som kan montere solcellepanelene for deg. Solcellepanelene er det Otovo som leverer.

Sunwind

Hvis du har hatt hytte så kjenner du til Sunwind. Disse har et stort sortiment av flere ting, inkludert solcellepaneler. De er ikke en kjempe stor aktør på solcellepaneler som knyttes til strømnettet men ut ifra deres nettside så ser dette ut som noe de satser på.

Fusen

Fusen er en leverandør av solcellepaneler til både boliger og næringsbygg. De har noen svært spektakulære prosjekter i porteføljen og de vokser stadig raskere.

 

Hvordan ser fremtiden til solenergi ut i Norge?

I Norge så er det en utvikling i både teknologien og etterspørselen etter måter å fange solenergienr. Prisene på solcellepaneler går nedover samtidig som teknologien stadig utvikler seg. Dette i kombinasjon med at det er en stor satsning i Norge og internasjonalt på batteriteknologi gjør at solenergi vil bli en stadig større ressurs i Norge. For forbrukerne så vil solenergi etterhvert bli mer lønnsomt ettersom strømprisene stadig stiger fra det lave nivået vi er vandt med. Samtidig så ser vi at prisen på solcellepanel går nedover.

På næringsbygg og offentlige bygg så ser vi at solcellepaneler allerede er blitt et viktig energitiltak. Det blir i dag installert solcellepaneler på alt i fra lagerbygg til skoler. Dette er med på å gjøre at man i Norge utvikler kompetanse og bedrifter som satser på solenergi.

Fremtiden ser dermed bokstavelig talt lys ut for solenergien i Norge. Det er heldigvis nok sol til at solcellepaneler er gunstige for lommeboken og miljøet.

 

Er solcellepanel miljøvennlige?

er-solcellepanel-miljøvennlig

En stor motivajson for mange av de som velger å installere solcellepanel på sine hus og solcelleanlegg på næringsbygg er miljøet. Det korte svaret er at ja, solcellepanel er miljøvennlige men kun hvis du velger utstyr fra seriøse produsenter. Solcelleanlegg markedsføres som et klima-vennlig alternativ til annen energi som f.eks kull og gasskraftverk. Derfor er dette et viktig spørsmål for de aller fleste som skal investere i solcellepanel. Vi har prøvd å beskrive miljøutfordringene med solcellepanel nedenfor.

Produksjonen av panelene

De aller fleste solcellepanel er som nevnt laget av silisium. For å lage silisium så må man utvinne den og den må varmes opp i en stor ovn. Denne prosessen tar mye energi og det jobbes iherdig med å utvinne silisium på en mer energibesparende metode. Silisium produseres i hele verden og hvor i verden silisiumet som er brukt på ditt solcellepanel er produsert vil være den avgjørende faktoren på hvor miljøvennlig ditt solcelleanlegg er. Hvis f.eks silisiumen er produsert i Norge så er sannsynligheten stor for at kraften som er brukt, kommer fra vannkraft. Dersom silisiumet kommer fra Kina så er det stor sannsynlighet for at det er brukt kullkraft.

Avfall etter produksjon

For å få laget solcellepanel så er det en kjemisk prosess og man sitter igjen med noen farlige kjemikalier som kan ha en negativ effekt på miljøet. Seriøse produsenter av solcellepanel er flinke på å bruke disse korrekt. Noe går inn i produksjonen av nye solcellepanel og andre blir deponert trygt. Det har likevel vært noen tilfeller hvor enkelte produsenter har vært involvert i ulovlige utslipp. Hvis man er opptatt av miljøet så er det derfor ekstremt viktig å bruke en produsent som tar miljøansvaret seriøst. Hvert år gjør en non-profit med navn Silicon Valley Toxics Coalliton en undersøkelse av produsenter av solcellepaneler med tanke på hvor miljøvennlige de er. De har laget et poengsystem som rangerer de forskjellige produsentene av solcellepanel.

Gjenvinning av paneler

Det er når solcellepanelene står på taket på ditt bygg at de er miljøvennlige og det er da miljøgevinsten av et solcellepanel høstes inn. Når solcellepanelet har passert sin levetid på 25 år så ønsker du kanskje å få nye moderne solcellepanel inn, men hva skjer da med de gamle? Hvis solcellepanelene er laget av silisium så er det håp for at de faktisk kan bli gjenvinnet til nye solcellepanel. Det finnes blant annet et norsk selskap som heter Resitec som forsker på nettopp å finne en løsning for å gjenvinne solcellepanel til nye solcellepaneler.

Dersom solcellepanelet ditt ikke er laget av silisium så er prosessen litt mer krevende. Da må det demonteres og sorteres. I Norge så vil man kunne forvente at gjenvinningsstasjonene som tar dette i mot vil resirkulere dette korrekt men man kommer ikke unna at Norge er langt foran andre land på nettopp resirkulering av avfall. Man kan i tillegg forvente at prosessen for å resirkulere solcellepanel vil utvikle seg til det bedre i løpet av de 25 årene som man er garantert

Les en våre guider om solcellepaneler til forskjellige formål

Hos oss finner du alltid oppdatert innhold om alt som er relatert til solcellepaneler. Nedenfor har vi valgt ut noen av våre mest populære guider og artikler. 

Solcelletakstein 

Solcelleanlegg til næringsbygg

Solcelleanlegg til landbruk

Solcellepanel til hytte

Andre nyttige kilder for deg som er interessert i solenergi

Solenergi er en bransje som har vokst i rekordfart de siste årene og det har kommet mange aktører på banen. Nedenfor finner du linker til gode kilder om solenergi og noen av aktørene som tilbyr solcellepaneler i Norge. Wikipedia sin artikkel om solcelle Norsk Solenergiforening sin faktaside om solenergi

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM SOLCELLEPANEL

Vi får inn veldig mange spørsmål om solcellepanel og vi svarer gjerne deg på alle dine spørsmål men vi anbefaler deg å lese våre guider om solcellepaneler, solcellepanel til hus og selvfølgelig solcelleanlegg til næringsbygg. Der finner du mange svar. 

Hvis du skulle ha et spørsmål om solcellepaneler, solcelleanlegg eller annet relatert til solenergi så anbefaler vi deg å bruke vårt kontaktskjema som du finner her. 

Hvor mye koster et solcellepanel?

Et solcellepanel til bolig starter på rundt 40000,- kroner. Dersom du skal ha et enklere solcelleanlegg til din hytte så starter prisen på kun noen få tusenlapper. 

Hvilken størrelse trenger jeg på mine solcellepanel?

Størrelsen på solcelleanlegget du trenger er avhengig av flere faktorer: hvor mye strøm ønsker du å produsere, hvor mye penger er du villig til å investere og hva er størrelsen på taket ditt. Vi har skrevet litt om størrelse på solcellepanel her.

Hvor lenge kan man regne med at et solcellepanel holder?

Det er forventet at solcellepanelene som lages nå skal kunne produsere strøm i 25-30 år. Det er ikke sikkert de beholder hele sin effekt like lenge men de skal produsere strøm i 25 år. Flere av solcellepanenelen som selges kommer med en garanti som gjelder i 25 år. Hvis du ønsker å lese mer om garantien på solcellepanel så kan du lese mer om dette på vår underside som omhandler solcelleanlegg til hus. 

Trenger solcellepanel mye vedlikehold?

Nei de trenger ikke mye vedlikehold. Solcellepaneler rengjør ofte seg selv ved at det regner. Hvis det regner lite så kan man spyle de med vannslangen slik at de får seg en vask. 

Hva skjer med overskudd fra produksjon av strøm fra solcellepanel?

I de gode årstidene (sommer og vår) vil du etter all sannsynlighet produsere mer strøm enn du forbruker. Hvis du er plusskunde så kan du selge strømmen til strømnettet eller du kan lagre den på batterier. Forløpig er prisen på batterier så høy, det lønner seg dermed å selge strømmen. 

Produserer solcellepanel strøm når det snør?

Ja, solcellepaneler produserer strøm hele året. Hvis det ligger snø på disse så kan det hindre produksjonen av strøm. Man bør derfor holde solcellepanelene frie for snø. 

Hvordan finansierer man solcellepaneler?

I Norge så har solcellepaneler i stor grad blitt finansiert med lån fra banker. Over de neste årene så er det forventet at det vil komme leasing av solcelleanlegg 

Hvem tilbyr solcellepaneler I Norge?

Det finnes veldig mange levernadører av solcellepaneler og solcelleanlegg i Norge.  Du kan bruke skjema nedenfor hvis du ønsker et uforpliktende tilbud på solcellepaneler. 

  • Sett inn adressen til bygget du ønsker å få tilbud på!
  • Fortell kort om bygget som f.eks takvinkel og annen informasjon som kan være viktig.

Ditt tittel kommer her

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Hvem står bak Solcellepaneler.com og hvorfor startet vi Solcellepaneler.com?

Bak Solcellepaneler.com står Ole Petter som du kan lese mer om her. Solcellepaneler.com ble startet av ren nyskjerrighet etter å ha kjøpt en hytte som ikke var tilknyttet strømnettet. Det ble sendt inn forespørsel til strømselskap om å tilknytte seg til strømnettet men det ble for kostbart og Ole Pette bestemte seg derfor for å se om solen var nok til å dekke de mest essensielle behovene. Tilfeldighetene skulle ha det til at Ole Petter forvillet seg inn på Solcellepaneler.com og nettsiden var til salgs. Samtidig som dette så hadde Ole Petter bitt seg merke i at det fantes svært lite informasjon om solcellepaneler på et sted. Man måtte på en nettside for å lese om solcellepaneler på hus og på en annen side for å lese om solcelleanlegg på næringsbygg. Dermed var ideen om å lage en portal for solcellepaneler til alle type bygninger født. 

Planen for Solcellepaneler.com er å lage en portal for alt man trenger å vite om solenergi og kunne gi folk en trygg måte å kontakte leverandører av solcelleanlegg til alle formål. .