Vi opplever at veldig mange kontakter oss med spørsmål rundt solcelletakstein. De aller fleste som vil ha solcellepanel nå ønsker solcelletakstein. Veldig mange har vurdert solcellepanel til sin bolig men har valgt å avvente siden det estetisk ikke har sett bra ut.

Når produktet takstein med solcellepanel eller takstein med solcelle ble lansert så ble det hele plutselig mer aktuelt for mange. Det er stort utvalg av forskjellige tilbydere av takstein med solcelle og det kan være vanskelig å velge riktig. Vi har derfor laget denne guiden til deg som ønsker takstein med solceller eller solcelletakstein som mange kaller det.

Hvorfor er så mange interessert i solcelletakstein?

Den økte interessen for solcelletakstein skyldes til dels den store etterspørselen etter solcellepanel til hus som har vokst hvert eneste år de siste 3 årene. Den største utfordringen med solcellepaneler for mange er nettopp det estetiske rundt solcellepaneler. Nå begynner vanlige solcellepanel å se bra ut men fortsatt så er det veldig mange som kvier seg for å investere i solcellepaneler nettopp på grunn av at det litt rart ut eller at det ikke passer til arkitekturen på huset. Det har i tillegg vært historier om f.eks da Stavanger Kommune ga pålegg om fjerning av solcellepaneler. Dette er et typisk eksempel på situasjoner hvor solcelletakstein kan være et bedre alternativ enn vanlige solcellepaneler. 

Få et gratis og uforpliktende tilbud på solcellepaneler

  • Sett inn adressen til boligen du ønsker solcellepanel på.
  • Fortell kort om boligen du ønsker solcellepanel til.

Forskjellige typer solcelletakstein

Takstein med solcellepanel kommer i forskjellige varianter og begynner å bli vanlig i både Norge og utlandet. Det finnes flere aktører som produserer taksteinen på forskjellig måte.

Det ligger nok an til at takstein med solcelle vil utvikle seg mer og ikke minst bli mer vanlig med årene. Blant annet så vet vi at Tesla jobber med sin egen variant av solcellepanel med takstein.

Takstein med solcelle laget av betong

Et norsk selskap som heter Sun Net har i samarbeid med et annet norsk selskap som heter Skarpnes Taksteinsfabrikk laget en unik type solcelle-takstein som ser veldig autentisk ut. Denne er laget med betong og har blitt godt mottatt av markedet. De har limt en solcelle på taksteinen, på den måten har de fått en takstein som skiller seg ut fra andre på markedet. Sun Net har i tillegg til dette produktet en egen takstein med solcelle for flate tak.

Takstein av glass og aluminium

Dette er den vanligste typen takstein med solcelle som du får fra flere leverandører. Den norske videreformidleren av solcellepanel tilbyr denne typen takstein til sin kunder og dette er den vanligste formen for takstein.

Lønnsomheten til takstein med solcelle

Når man skal regne ut lønnsomheten til solcelletakstein så må man se på investeringskostnaden, produksjonen man kan forvente og se på fremtidige strømpriser. Hvis strømprisen er lav så vil regnestykket se dårligere ut. Da er det utrolig viktig å tenke langsiktig. 

Hvis man uansett skal bytte tak så kan solcelletakstein være lønnsomt. Dersom du i dag har et tak som ikke skal byttes så er det mer lønnsomt med vanlige solcellepaneler.

Hvor store er solcelletakstein?

Solcelleaksteinen er litt større enn en vanlig takstein. Fordelen med litt større takstein er at det går mye raskere å montere opp enn vanlig takstein. Her vil det være litt forskjellige løsninger fra de forskjellige leverandørene av solcelletakstien.

Tåler solcelletakstein vær og vind?

Ja alle takstein med solcelle er blitt testet for vær og vind før de blir solgt i Norge. Du kan dermed være sikker på at disse tåler det som måtte komme av vær og vind. Vi vet at flere importerer solcelletakstein fra andre land og da er det spesielt viktig at du kjøpet et produkt som tåler norske forhold. Vi har fått meldinger fra flere som har kjøpt solcelletakstein (egenimport) som har fått problemer i etterkant av installeringen av solcelletakstein. Da er det gjerne vanskelig med garantier som du er sikret med hvis du kjøper solcelletakstein fra en norsk leverandør. 

Kan jeg montere solcelletakstein selv?

Det er ikke anbefalt å gjøre dette selv da det må gjøres etter forskrifter. Hvis du ønsker å gjøre deler av arbeidet selv så anbefaler vi at du kontakter en montør/installatør som du kan gjøre det i samråd med. Det er viktig å huske på at dersom det skjer en feil under monteringen så kan det gjør at anlegget ikke virker.

Må jeg montere noe inne?

Ja, du må ha en liten boks inne som heter vekselretter. Dette er en type omformer, denne monteres normalt i nærheten av sikringsskap. Dette på lik linje som med tradisjonelle solcellepanel til hus. Ellers er det ingen andre elementer du må ha montert opp inne.

Hva koster solcelletakstein?

Prisen på solcelletakstein med solcelle er betydelig høyere enn ordinære solcellepanel. Derfor er det ikke veldig mange som velger dette med mindre de skal bygge nytt eller at de må bytte ut eksisterende tak i dag. Samtidig så produserer man mye mer strøm og man vil få mer utbytte av solcellepanelene.

Prisen for takstein med solcelle for et vanlig hus ligger gjerne på 150 000 til 250 000. Hvis man skal legge nytt tak eller bygge nytt så ville man uansett måtte ha betalt for nytt tak, da er «merkostnaden» betraktelig mindre enn hvis du skal bytte taket til fordel for solcellepanel.

Er solcelletakstein effektivt?

Ja, det finnes faktisk ikke noe mer effektivt produkt enn solcelletakstein. Det betaler seg normalt ned på under 7 år. Hvis man tar i betraktning at gjennomsnittlig levetid for et solcellepanel er på 25 år så betyr det at man får 18 år med gratis strøm, minst. Det er ikke noe annet solcellepanel eller lignende produserer like mye strøm som dette.

Hvem leverer solcelletakstein i Norge?

Det finnes veldig mange montører av solcellepaneler og leverandører av solcelleanlegg. Veldig mange av disse har mulighet til å hjelpe deg med montering av solcelletakstein. Vi anbefaler at man i første omgang avtaler en befaring med en montør/leverandør av solcelleanlegg. På denne måten så kan man vurdere alle mulighetene man har og drøfte hvilket alternativ som passer best til deg og ditt hus. 

Vår erfaring er at veldig mange av henvendelsene som kommer inn på solcelletakstein velger en løsning med vanlige solcellepaneler etter å ha drøftet litt med montør/leverandør.

Hvis du ønsker å bestille solcelletakstein til ditt hus så kan du enkelt fylle ut skjema ovenfor i dette skjema. Da vil en av våre dyktige montører ta kontakt med deg så snart som mulig.

Det finnes en del leverandører av solcelletakstein i Norge: 

Skarpnes 

Tesla

Kan man få støtte av ENOVA til solcelletakstein? 

Ja, du kan få støtte av ENOVA til solcelletakstein. Her er det planlagt en reduksjon fra sommeren 2020 i det som kalles grunnstøtte. Deretter så får du 1250,- per effekt du har installert. På vanlige solcellepaneler så får man en veldig god effekt i lønnsomheten med ENOVA sin støtte men på solcelletakstein så er det en mindre del av dette. 

Burde du velge solcellepanel eller solcelletakstein?

Dette er et spørsmål som er veldig vanskelig å svare på for vi vil alle vurdere dette ulikt. Om vanlige solcellepaneler er et alternativ for deg og du ikke trenger å bytte tak i nærmeste fremtid så definitivt et bedre alternativ økonomisk enn solcelletakstein. 

Om du ønsker solenergi men ikke ønsker å investere i vanlige solcellepaneler på grunn av estetikken eller om du uansett skal bytte taket. Da kan solcelletakstein definitivt være et veldig godt alternativ. 

For å få en grundig vurdering så anbefaler vi at man kontakter en montør av solcellepaneler for å vurdere hvilke muligheter du har. Hvis du bruker skjema som ligger ovenfor i denne artikkelen så vil du kunne komme i kontakt med en leverandør som kan gi deg en gratis befaring og tilbud på solcelletakstein.