California kunngjorde sist måned at solcellepaneler vil være obligatorisk på alle nye hus som blir bygget etter 01.01.2019. Det betyr at det som tidligere har vært en nisje i California nå blir en norm som alle husbyggere må følge. Jerry Brown, Guvernøren i California har satt seg som mål å redusere utslippene i staten med 40 % innen 2030, dette nye kravet er en del tiltakene staten gjør for å nå dette målet. 

Kravet har skapt debatt i California ettersom økende boligpriser er et stort problem i California. I følge California sitt energibyrå så vil prisen for et nytt hus øke med 9500 dollar, samtidig som de vil få 19500 dollar igjen i sparte energikostnader over en periode på 30 år. Flere topper fra bolig-entrepnørene i California mener at dette ikke vil falle i god jord hos boligkjøperne. Samtidig som det selvfølgelig er full jubel i solcelleindustrien i California.

Norge burde kopiere California sin modell

Vi mener at California her beviser at de er pionerer innenfor miljøpolitikk og flere burde følge deres eksempel. I Norge så har vi god økonomi og det bygges boliger som aldri før. Hvis man kunne innføre lignende krav i Norge til alle boliger så ville man kunne redusert strømforbruket totalt betraktelig.

Hvis etterspørselen etter solcellepaneler og solcelleanlegg hadde økt så hadde teknologien blitt utviklet i samme tempo. Man kunne dermed forvente at solenergi ville blitt mer effektivt og ikke minst ennå billigere dersom etterspørselen hadde blitt større.

I Norge nå så ser vi at det er en økende interesse for solcelleanlegg til næringsbygg og at flere som bytter tak velger å installere solcelletakstein. Likevel så er det kun et fåtall som faktisk velger solcelle-løsninger, det burde vært et påbud i både mindre og større boligprosjekter. Det er på denne måten at man sakte men sikkert kan redusere utslippene og gå over på en grønnere energi.

Vi har en god støtteordning for energitiltak igjennom ENOVA, men det i seg selv er tydeligvis ikke nok for å få flere til å velge en løsning med solcellepanel.