Stadig flere nordmenn begynner å få øynene opp for mulighetene solcellepanel gir i forhold til strømkostnader og miljø. Derfor har vi bestemt oss for å lage den ultimate guiden for deg som er interessert i solcellepanel. Denne guiden er laget for å lære deg som privatperson om alt i fra A-Å når det kommer til solcellepaneler. Den inneholder alt du trenger å vite før du investerer i solenergi og alt du trenger å vite underveis i prosessen.

Innføring i teknologien og materialene

I dette avsnittet skal vi prøve å forklare hvordan solcellepaneler fungerer, hva de er laget av og hvor miljøvennlige materialene er.

Hvordan fungerer et solcellepanel?

Veldig mange tror at solcelle-teknologien er en ny teknologi, dette stemmer ikke. Faktisk har man hatt solcellepaneler i over hundre år men det er først i de senere år at man har hatt viljen, midlene og kunnskapen til å gjøre teknologien god nok til å brukes i lønnsom produksjon av strøm. Grunnen til at det har blitt satset penger og ressurser på solcelle-teknologi er det økende fokuset på global oppvarming som igjen har skapt en velvilje og interesse for fornybar energi.

Et solcellepanel er laget for å absorbere energi fra solen og deretter gjøre dette om til elektrisk energi eller strøm som vi kaller det. Et solcellepanel består av flere solceller som absorberer energi fra solen til strøm. Vi kaller dette for fotovoltaisk effekt, som er et komplisert ord for noe ganske enkelt. Enkelt forklart så lager man spenning ved å utsette et materiale for lys.

Hva er et solcellepanel laget av?

Materialet som et solcellepanel består vanligvis av grunnstoffet silisium. Grunnen til at man bruker silisium er fordi det er en ressurs som vi har veldig mye av på jorden. Faktisk så består 27% av jordskorpa av silisium. Silisium brukes selvfølgelig ikke bare til solcellepaneler, det brukes til mye forskjellig som f.eks legering av aluminium og i plast. I Norge så har vi noen av verdens største ovner for produksjon silisium ettersom Norge er en av verdens største produsenter av aluminium.

Solcellepaneler kan lages av andre materialer som f.eks som kadium tellurid, kobber eller amorft silisium. Det viktige er at stoffet er det man kaller en halvleder. Dette er stoffer som ikke er ledere av strøm i ren form men som kan lede strøm under gitte omstendigheter. Det forskes hele tiden på nye måter å lage mer effektive og miljøvennlige solcellepaneler.

Er solcellepanel miljøvennlige?

En stor motivajson for mange av de som velger å installere solcellepanel på sine hus og solcelleanlegg på næringsbygg er miljøet. Det korte svaret er at ja, solcellepanel er miljøvennlige men kun hvis du velger solcellepanel fra seriøse produsenter. Solcellepaneler markedsføres som et klima-vennlig alternativ til annen energi som f.eks kull og gasskraftverk. Derfor er dette et viktig spørsmål for de aller fleste som skal investere i solcellepanel. Vi har prøvd å beskrive miljøutfordringene med solcellepanel nedenfor.

Produksjonen av solcellepanel

De aller fleste solcellepanel er som nevnt laget av silisium. For å lage silisium så må man utvinne den og den må varmes opp i en stor ovn. Denne prosessen tar mye energi og det jobbes iherdig med å utvinne silisium på en mer energibesparende metode. Silisium produseres i hele verden og hvor i verden silisiumet som er brukt på ditt solcellepanel er produsert vil være den avgjørende faktoren på hvor miljøvennlig ditt solcelleanlegg er. Hvis f.eks silisiumen er produsert i Norge så er sannsynligheten stor for at kraften som er brukt, kommer fra vannkraft. Dersom silisiumet kommer fra Kina så er det stor sannsynlighet for at det er brukt kullkraft.

Avfall etter produksjon

For å få laget solcellepanel så er det en kjemisk prosess og man sitter igjen med noen farlige kjemikalier som kan ha en negativ effekt på miljøet. Seriøse produsenter av solcellepanel er flinke på å bruke disse korrekt. Noe går inn i produksjonen av nye solcellepanel og andre blir deponert trygt. Det har likevel vært noen tilfeller hvor enkelte produsenter har vært involvert i ulovlige utslipp. Hvis man er opptatt av miljøet så er det derfor ekstremt viktig å bruke en produsent som tar miljøansvaret seriøst. Hvert år gjør en non-profit med navn Silicon Valley Toxics Coalliton en undersøkelse av produsenter av solcellepaneler med tanke på hvor miljøvennlige de er. De har laget et poengsystem som rangerer de forskjellige produsentene av solcellepanel.

Gjenvinning av solcellepanel

Det er når solcellepanelene står på taket på ditt bygg at de er miljøvennlige og det er da miljøgevinsten av et solcellepanel høstes inn. Når solcellepanelet har passert sin levetid på 25 år så ønsker du kanskje å få nye moderne solcellepanel inn, men hva skjer da med de gamle? Hvis solcellepanelene er laget av silisium så er det håp for at de faktisk kan bli gjenvinnet til nye solcellepanel. Det finnes blant annet et norsk selskap som heter Resitec som forsker på nettopp å finne en løsning for å gjenvinne solcellepanel til nye solcellepaneler.

Dersom solcellepanelet ditt ikke er laget av silisium så er prosessen litt mer krevende. Da må det demonteres og sorteres. I Norge så vil man kunne forvente at gjenvinningsstasjonene som tar dette i mot vil resirkulere dette korrekt men man kommer ikke unna at Norge er langt foran andre land på nettopp resirkulering av avfall. Man kan i tillegg forvente at prosessen for å resirkulere solcellepanel vil utvikle seg til det bedre i løpet av de 25 årene som man er garantert.

Er solcellepanel riktig for min bolig eller bygning?

Det er ikke alle boliger eller næringsbygg som er plassert riktig for å kunne nyte godt av solenergi. Vi i Solcellepaneler.com er opptatt av at det skal være en økonomisk besparelse når man installerer solcellepanel. Derfor må man alltid først se hvor mye sol man kan få fra sitt tak eller bygning. Hvis man ikke kan få nok sol fra taket så kan f.eks et alternativ være å montere et stativ med solcellepanel istedenfor.

Geografi og beliggenhet

Norge er et langstrakt land og din beliggenhet vil avgjøre hvor mye sol du har. Likvel så viser regnestykker at solcellepanel er lønnsomt flere steder man kanskje ville trodd at de ikke var det. Hvis du skulle være usikker så må du gjerne kontakte oss så skal vi hjelpe deg med å finne ut hvordan forholdene for solcellepanel hos deg!

Det samme gjelder beliggenhet. Selv om din bolig er lokalisert i Sør-Norge som kanskje er et av de stedene med mest sol i Norge så er man nødt til å finne ut om man har nok lys til at det lønner seg. Hvis f.eks din bolig blir skygget av større bygninger eller andre hindringen så kan det hindre produksjonen av strøm å dermed gjøre at det ikke er lønnsomt for deg i forhold til kostnaden av installasjonen. Det er likevel ikke mange boliger eller næringsbygg som ligger til slik at det ikke er lønnsomt å produsere strøm med solcellepanel.

Hvordan er ditt tak?

Måten taket ditt er utformet på, vinkelen på taket og størrelsen har noe å si for hvor mye strøm du kan produsere fra ditt tak. Hvis du vet at f.eks må bytte tak om noen år så kan det ha innvirkning på hva du burde velge. Dersom du må bytte tak så kan f.eks takstein med solcelle være et veldig godt alternativ både økonomisk og med tanke på hvor mye strøm du kan produsere.

Sjekk alltid for potensielle hindringer

Det er ikke mange dette er akutelt for, men dersom din bygning eller bolig ligger i et område hvor det kan komme andre bygninger som kan skygge for deg. En enkel telefon til kommunen for å sjekke reguleringsplan og regler kan være en god forsikring. Dette er spesielt viktig for deg som kanskje har et næringsbygg hvor det ligger tomter rundt som kan bli brukt til større bygninger.

Er det nok sol i Norge til å få det lønnsomt?

Ja det er faktisk det og man kan produsere strøm året rundt. Hvor raskt solcellepanelene blir nedbetalt kommer an på flere faktorer som vi har nevnt ovenfor. Veldig mange tror at man ikke produserer strøm om vinteren men det er feil. I følge forskning fra SINTEF så fungerer solcellepaneler utmerket på vinteren men man sørge for å fjerne snø og eventuell tykk is.

Hvordan bestiller jeg solcellepanel og montering?

Det finnes i dag en rekke tilbydere av solcellepanel og montering. Vi anbefaler at man kjøper solcellepanel og montering sammen for å få den beste prisen. Når du bestiller solcellepanel så er det omtrent en 50/50 deling av kostnaden på materialer og montering. Ettersom det har vært det man kan kalle for en «boom» i tilbyderne av både solcellepanel og montering i Norge så er det viktig å velge en seriøs aktør. For at et solcelleanlegg skal være lønnsomt så er man avhengig av at monteringen gjøres riktig og korrekt. I tillegg til at det er svært viktig at man bruker solcellepanel fra seriøse produsenter.

5 ting du burde huske på når du skal velge leverandør av solcellepanel!

For de aller fleste som bestiller solcellepanel til sin bolig eller til sitt næringsbygg så er det en fellesnevner at de ikke har særlig erfaring med slike innkjøp fra tidligere. Derfor har vi laget noen tips til deg som skal kjøpe solcellepanel:

1. Velg en seriøs leverandør

Selv om solcellepaneler er ganske nytt i Norge så er det fortsatt en del aktører som har holdt på noen år. Det at en aktør har holdt på lenge er i seg selv ikke noe trygghet men spør etter referanser. I tillegg så burde du alltid gjøre noen søk i Google. Hvis du aner det minste tvil om leverandøren så unngå dem, det er ikke verdt å ta noen sjanser her.

2. Garanti

Et solcellepanel har en levetid på 25 år og de aller fleste garanterer dette. Du bør ikke kjøpe solcellepanel av noen som ikke leverer denne garantier, de aller fleste leverandører har dette hvis du kjøper en pakke som inkluderer montering.

3. Ikke monter selv!

Det kan være fristende å kjøpe en solcelle-pakke å montere selv. Dette kan du fint gjøre hvis du skal installere et mindre solcelleanlegg på hytta som ikke er koblet til strømnettet og hvor du kun produserer til eget forbruk. Hvis du skal koble deg på strømnettet og investere en betydelig strøm så må du benytte en godkjent elktroinstallatør for å få Plusskunde-avtale og for å få støtten av Enova. Dersom du ønsker å spare penger på montering så heller gjør en avtale med en installatør for å se om det er noen ting du kan gjøre for å redusere selve kostnaden!

4. Be om et detaljert tilbud

Veldig mange sammenligner solcelle-bransjen med varmepumpe-bransjen for noen år siden. Alle skulle ha varmepumper og flere montører tjente utrolig gode penger på naive kunder. For å unngå dette så lag en klar avtale med leverandøren. Den beste måten å gjøre dette på er å få en pris på solcellepanelen og utstyret som skal monteres. Deretter så be om en pris på monteringen, du ber da om et tilbud på timer og sier at om de skulle bruke færre timer så ønsker du disse kreditert.

5. Hent alltid inn tilbud fra flere aktører

Ettersom etterspørselen etter solcellepaneler er høy så hent alltid inn flere tilbud. Det som er viktig her er at effekten og utstyret er omtrent det samme. Ofte så er det på selve monteringen av man kan få ned prisen noe. Husk at hvis noe er for godt til å være sant, så er det nettopp ofte det.

Hvordan finansiere solcellepaneler?

Vi har skrevet en helt egen artikkel om hvordan du kan finansiere kjøp av solcellepaneler her. Det finnes flere alternativer for deg som ikke har kontanter til å betale for solcelleanlegget.

Flere banker har kommet med egne grønne lån som spesialiserer seg på nettopp solcellepanel. Her er det lavere rente på både lån med sikkerhet og lån uten sikkerhet. En vanlig måte å finansiere solcellepanel på er å bake kostnaden inn i boliglånet. Da får man den laveste renten og i tillegg så er det korrekt ettersom investeringen er i boligen.

I tillegg til lån så har Enova en støtteordning for deg som ønsker å investere i solcellepanel. Du kan få helt opp til 27000 i støtte som du enten kan få betalt når solcelleanlegget er ferdig eller du kan få det igjen som fradrag på skattemeldingen. Enkelte kommuner har i tillegg egne støtteordninger for grønne energitiltak som solcellepaneler faller under.

Oversikt over leverandører av solcellepaneler

Vi har valgt å lage en liste over de største leverandørene av solcellepanel i Norge. Nedenfor kan du se tabellen over de største leverandørene av montering og solcellepanel.

Sett inn tabell her!

Salg av strøm fra solcellepanel

Etter at du har fått bestilt solcelleanlegget så er det noen viktige ting du må få gjort for å få solcelleanlegget ditt lønnsomt. Nedenfor har vi skrevet disse tingnene ned i prioritert rekkefølge.

Bli plusskunde

Når du har fått ditt solcelleanlegg montert så må du bli plusskunde. Dette er en avtale mellom deg og strømselskapet du bruker for å kunne selge strømmen du ikke bruker tilbake til strømselskapet. Dessverre så har strømselskapene lagt en begrensning på hvor mye man kan selge tilbake, men for de aller fleste er det nok.

Det er forholdsvis enkelt å bli plusskunde. Du må kontakte strømselskapet og signere en avtale. I tillegg så må du ha en AMS-måler, dette har de aller fleste boligene i løpet av 2019. Strømselskapene krever at anlegget ditt kobles på strømnettet av en godkjent elinstallatør.

Hvordan fungerer det?

Det er veldig enkelt konsept. Når du produserer mer strøm enn du bruker, som for de aller fleste vil være rundt vår og sommer så går denne strømmen tilbake til nettverket. Du får betalt for strømmen du produserer og i tillegg vil du få kompensert en slags «omvendt nettleie». Det betyr at du får penger for avlastningen du gir strømnettet for å produsere egen strøm.

Alternativ til salg av strøm

Hvis du ikke ønsker å selge strømmen du produserer så kan du lagre denne i batterier. Dessverre så er det fortsatt veldig kostbart med batterier og derfor velger veldig få denne løsningen forløpig. På grunn av elbiler så er det en ekstrem etterspørsel etter batterier og det er forventet at dette vil endre seg.

Batterier kan gjøre din solcellepaneler ennå mer lønnsomt enn salg av strøm til strømnettet. For hvis du kan lagre strømmen du produserer å bruke denne når prisen på strøm er høy istedenfor å bruke den når den er billig på sommeren så vil du redusere strømutgiftene dine betraktelig!

Hvordan er fremtiden til solstrøm i Norge?

Den ser bokstavelig talt lys ut. Med økende strømpriser så vil man få en raskere nedbetaling av installasjonen. Analytikere mener at prisen på strøm i Norge må opp over tid og spesielt siden vi tilrettelegger for mer eksport av vår egen strøm.