Når man snakker om solcellepanel så forbinder veldig mange dette med solcellepanel på tak eller stativer. Solcellepanel på land tar plass og spesielt tar store solcelleanlegg mye plass. Det kan man se på de store solcelle-farmene som finnes i Europa, Kina og USA. Derfor har man nå begynt å tenke nytt. Istedenfor å plassere solcellepanel på sletter så lager man nå flytende solcellerigger. På engelsk så kaller man dette for «floating solar».

Fordelene med flytende solcellepanel

Flytende solcellepaneler er fortsatt ganske nytt, de første patentene på dette ble registrert i 2008 av italienske og danske forskere. Likevel så er det ikke før i 2016,2017,2018 og spesielt 2019 at satsningen på flytende solcellepaneler har tatt av. Siden det er såpass ferskt så har man ikke veldig mye data på konsekvenser og fordeler med denne typen solcellepaneler. Nedenfor har vi listet opp noen av fordelene med flytende solcellepanel:

  • De er enkle å installere
  • De har mye bedre eksponering for lys uten behov for f.eks mekanisk eller motordrevet styring
  • Premature forskningsrapporter viser at effektiviteten kan være bedre på vann enn land
  • Store områder som er tildekket av solcellepanel kan påvirke vannkvaliteten i positiv forstand
  • Solcellepaneler som dekker vannet kan hindre at vann fordamper bort som f.eks de har hatt problemer med i Carlifornia.
  • Flyende solcellepanel kan redusere vekst av alger og lignende

Hvilke land satser på flytende solcellepaneler?

Det er flere land som i dag satser på flytende solcellepaneler. De største aktørene på dette er India og Japan. Det finnes likevel installasjoner i de aller fleste land men det er hovedsakelig Japan og India som satser på å utvikle denne teknologien videre.

I 2019 så viser tall at antallet flytende solcelleanlegg har økt med over 100%. Det er forventet en fortsatt sterk vekst i antallet flytende rigger og en betydelig forbedring av teknologien over de neste årene.

Kan man få flytende solcellepaneler i Norge?

Teknologien og løsningen man i dag bruker på flytende solcellepaneler er ikke laget for den norske vinteren. Et åpenbart problem man har i dag er vinteren i Norge. Ettersom veldig mange norske innsjøer fryser på vinteren og får snø på seg. Man skal likevel ikke utelukke at det kan komme gode løsninger på nettopp dette i fremtiden som gjør at man også i Norge kan få flytende solcellepanel på innsjøer.

Det eneste eksemplet vi vet om flytende solcellepaneler er et oppdretsanlegg i Hordaland som har benyttet seg av flytende solcellepanel for å produsere strøm til eget forbruk. Eksperimentetet var suksessfult og det er planlagt en ny installasjon. Ifølge nettavisen TU.NO så har solcellepanelene gitt billigere energi enn alternativet som hadde vært et diesel-aggregat. Det er derfor ikke umulig at man kan få slike løsninger der det er mulig i forhold til vær og vind.