De siste årene så har det vært en ekstrem oppblomstring av private boliger med solcellepanel i Storbritannia. Det har kommet veldig mange forskjellige selskaper på banen som ønsker å kapre kunder og dette har medført til en ganske agressiv markedsføring for å selge solcellepaneler.

Det har blitt annet blitt markedsført at solcellepanelene kan øke din pensjonssparing og det har blitt gitt svært optimistiske estimater på hvor mye strøm solcellepanelene kan produsere.

I tillegg til markedsføring så har det blitt lansert flere svært finurlige måter å finansiere solcellepanelene på. Det har vært svært gunstige usikrede lån som har blitt «solgt» sammen med solcellepanelene, i tillegg til at enkelte selskaper tilbyr avbetaling i form av at solcellepanelene skal betale ned seg selv. Det vil si at eksterne selskaper legger ut for kundene sine kostnader for solcellepanelene mot at de gir dem strømmen solcellepanelene produserer. Dette er gjerne de samme selskapene som selger utstyret de monterer, det betyr at de tjener penger i alle ledd.

Ifølge en artikkel på BBC så har nå mer enn 2000 briter klaget på solcellepanelene de har bestilt med finansiering. Tallet på antall klager stiger vistnok for hver eneste dag som går. Grunnen til at de klager er at estimatene på forventet produksjon har vært for høy og at investeringen koster mer enn den tjener.

Klagene kommer mot flere selskaper, samtlige av disse er konkurs i dag. Disse hadde banken Barclays med seg som samarbeidspartner. Nå har Barclays satt av litt over 400 milloner norske kroner (38 millioner pund) for krav som kan komme av dette.

Kan dette skje i Norge?

Vi kan selvfølgelig ikke utelukke at det finnes selskaper i Norge som ikke driver innenfor standarden men de aller fleste selskaper i Norge bruker samme kalkulator for å estimere hvor mye sol din bolig kan produsere. Vi har i tillegg et veldig sterk forbrukervern i Norge og hvis noen markedsfører misvissende så vil det få konsekvenser.

Det er i tillegg viktig å huske på i Norge så har vi svært gode støtteordninger fra ENOVA. Det betyr at solcelleanlegg i Norge har en helt annen investeringskost enn f.eks i Storbritannia, selv om det enkelte steder i Storbritannia er bedre vilkår for produksjon av strøm.

Den viktige lærepengen i dette er at man gjør gode beregninger på solcelleanlegget før man investerer penger. Det er nok mange som ikke tenker på dette. Hvis din motivasjon for å få solcellepanel er at du skal spare miljøet så er kanskje ikke regnestykket veldig viktig, men hvis det er ROI (return of investment) så bør du absolutt regne ut forventet produksjon før starter innkjøpet av solcellepaneler.

Vårt inntrykk er at norske selskaper innenfor solenergi er opptatt av å gi gode, forsiktige og realistiske estimater på produksjonen av strøm.