MDG gjorde et meget godt kommunvalg i år og spesielt i Oslo. I partiprogrammet til MDG lokalt i Oslo så står det at de ønsker solcellepanel på 10000 tak innen 2023.

For at dette skal kunne realiseres så er det nødvendig at borettslag kan få støtte igjennom Enova til solcellepanel. I Norge i dag så finnes det støtteordninger for næringsbygg og private boliger. Det finnes likevel ingen støtteordning for borettslag. Uten Enova så blir det veldig vanskelig for MDG å realisere sine mål.

Likvel så er det håp for MDG etter det gode valget, det kommer til å bli mer fokus på grønn energi og kanskje Enova kommer med en endring snart. Vi vet at det foregår veldig mye på denne biten for å oppdatere regelverk og støtteordninger for energitiltak.

Støtteordningen fra ENOVA er viktig for å få en fornuftig ROI for borettslag som skal installere solcellepaneler. Den gjør at solcellepanel kan gi bortettslaget raskere gevinst på solcelleanlegget og kan hjelpe til med å forsvare finansieringen av solcelleanlegget.

Det er egentlig litt rart at dette ikke har blitt tak i senere. Borettslag virker å være perfekte caser for solcelleanlegg. De har gjerne store muskler i form av finansiering og de har store arealer. Større borettslag kan produsere masse strøm til eget bruk og for videre salg.

Ved kommunevalget 2019 så endte MDG opp med nesten 7 % av stemmene. Dette gjør at MDG er nesten like stort som FRP. Man kan derfor forvente at MDG kommer til å presse på for å få løsninger på det «byråkratiet» som er rundt støtteordninger. Alle som er opptatt av miljø må innse at vi kan ikke få nok solcellepanel!