I følge en rapport fra PEW Institute så vil 46 % av amerikanske huseiere ha solcellepaneler på sitt hus. Dette kommer frem i en rapport med navnet «U.S. Public Views on Climate and Energy» som tar for seg veldig mange aspekter med fornybar energi og ikke minst tiltak som man kan gjøre.

Det hadde vært veldig interessant å hatt en lignende undersøkelse i Norge på hvor mange som kunne tenke seg solcellepaneler på sine tak. Det er vårt inntrykk at det nemlig er veldig mange som er interessert i solcellepanel. I Norge så har vi svært enkle og oversiktelige støtteordninger for energitiltak. I USA så finnes det støtteordninger men de er ikke like oversiktelige som de ENOVA sin støtteordning i dag.

Rapporten er veldig interessant lesing for deg som er interessert i klima og fornybar energi. Spesielt spennende er den delen som omhandler forskjellen på demokrater og republikanere på klima. Hos demokratene så er nesten alle enige om at myndighetene må gjøre mer for klima. På repulblikansk hold så er det alder, kjønn og livssyn som er med på å bestemme dette.

Det at 45 % av Amerikanske huseiere har lyst på solcellepaneler på sine hus er virkelig lovende. Både for industrien og klimaet. Myndighetene i dag er jo ikke veldig klima-vennlige med Trump i førersetet. Det kan derfor bli veldig interessant å se hvordan et valg med eventuelt demokratisk seier vil påvirke solindustrien i USA.