Rett før jul så kom EU sitt banktilsyn kalt EBA med sin «action plan» for å sørge for at finansbransjen innenfor EU sørger for å spille på lag med det økende fokuset på klimaproblemer. I actionplanen så kommer det frem at bankene innenfor EU må rapportere på hva de gjør for å redusere risiko når det kommer til klima.

Det betyr at finansbransjen må rapportere på tiltak de gjør å investere i klimatiltka, risiko som kommer av klimaendringer og en hel del andre faktorer. Nettstedet Lexology har oppsummert informasjen fra EBA godt.

Dette vil ikke påvirke norske banker med det første men vi vet at norske myndigheter gjerne ønsker å følge EU. I en podcast som Finansavisen ble Thina Saltvedt intervjuet og ut ifra det hun så har Nordea allerede begynt å tenke på nettopp dette.

Hva slags innvirkninger vil dette ha på solbransjen?

Det er ikke lett å se at dette kommer til å få noen direkte påvirkning med en gang, men man kan nok se at det kanskje vil bli lettere å hente investering. Ennå mer effekt vil vi nok se etter etterspørselen etter fornybar energi til f.eks næringsbygg og andre prosjekter. Flere vil nok ønske å renvaske sin egen portefølje og dette vil komme alle aktørene til godt.

Ut i fra skrivet fra EU så kan man tolke det slik at bankene kanskje vil komme med billigere finansiering til prosjekter hvor fornybar energi er planlagt og tatt med i betraktning. Vi har allerede sett en vilje til nettopp dette hos flere banker men det er fortsatt ikke så mye billig finansiering til næringsbygg og andre som ønsker å ta i bruk fornybar energi.

Vil Norge følge etter?

Det vil nok bli lagt et press på norske myndigheter for at de skal adoptere de samme reglene og rådene som EU bruker. Det er likvel langt fra sikkert at det vil skje og det vil uansett ta tid.

Vi kommer til å følge opp saken så fort det kommer noe nytt fra Norge eller EU rundt nettopp dette.