De siste årene så har det vært stor etterspørsel etter montører av solcelleanlegg til næringsbygg og solcellepanel til hus men det finnes veldig lite informasjon om yrket som installatør av solcelleanlegg. Vi har derfor laget en guide som kan hjelpe deg som vurderer å bli solcellemontør. Nedenfor kan du lese om:

  • Hva slags utdannelse må man ha for å bli solcellemontør?
  • Hvor mye tjener en solcellemontør?
  • Hvordan er hverdagen til solcelleinstallatør?
  • Hvordan er jobbmarkedet for en solcellemontør?

Hva slags utdannelse må man ha for å bli solcellemontør?

For å kunne bli solcellemontør så kreves det gjerne at du har et fagbrev som håndverker. Det kan være at du har fagbrev som elektriker, snekker, taktekker eller andre grener. Det å montere solcellepaneler er krevende fyssisk arbeid, man bør derfor være i god form og kunne gjøre tunge løft. Det kreves som regel at du minimum har førerkort klasse B.

Montering av solcellepaneler foregår gjerne i høyden og det vil derfor i tillegg være en fordel for deg som jobbsøker å ha følgende kurs:

  • Stilaskurs
  • Arbeid i høyden
  • HMS kurs
  • FSE KURS

Det er som regel ikke noe krav at du har noen av disse kursene men det vil gi deg fordel i søknadsprosessen hos de fleste aktørene når man konkurrerer med andre som ikke har dette. Flere av disse kursene må eventuelt bedriften gi deg før du kan starte som solcellemontør.

I tillegg til dette så vil man hos de aller fleste aktørene få tilpasset opplæring som gjør at du har kunnskapen skal til for å få kunne utføre jobben korrekt. Dette kan være igjennom opplæringstid eller ved at du deltar som «lærling» på noen prosjekter.

Trenger jeg å ha noe kunnskap om solcelle?

Nei du trenger ikke å ha noe kunnskap om dette forut men en interesse og en grunnkunnskap vil nok være en fordel for deg i en søknadsprosess. Hvis du ikka har noe kjennskap så vil du kanskje ha utbytte av vår informasjonsside om solcellepaneler.

Hvor mye tjener en solcellemontør?

Det har vært veldig vanskelig å finne ut hvor mye en montør av solcelleanlegg tjener. Hvis du som montør eller annet ønsker å bidra med informasjon om lønnsvilkårene for solcellemontører så ta gjerne kontakt. Ut i fra våre undersøkelser så kan det virke som om veldig mange opererer med selvstendig næringsdrivende som de leier inn. Vi vet at det opereres i hovedsak med 3 forskjellige modeller:

Fast ansatt

Det begynner å bli et tøft marked for solcelle-selskapene å finne gode montører og derfor blir stadig flere ansatt som fast ansatte med en fast lønn. Her vil det gjerne bli en lønn som er gjengs med gjennonmsnittet i forhold til din utdannelse og ikke minst erfaring. Hvis man ser på elektrikere så er gjennomsnittslønnen i følge Utdanning.no på rundt 500 000,- før skatt.

Det er ikke alltid at fastlønn er det som lønner seg i noen yrker men det gir noen goder som stabilitet og forutsigbarhet som for mange er veldig viktig i et yrke og for den personlige økonomien.

Timesbetalt

Du kan få betalt per time du jobber som montør. I dagens marked så kan dette være veldig attraktivt ettersom flere av de store tilbyderne av solcelleanlegg har så mye jobb at det er gode muligheter for å forhandle til seg god timesbetaling og at de trenger mange timer.

Baksiden med timesbetaling er hvis man ikke er garantert noe fastlønn eller at man er avhengig av at arbeidsgiver har nok arbeidsmengde. Det kan dermed gi en variabel inntekt som kan være utfordrenende når man har faste utgifter.

Akkord

Vi vet ikke hvor utbredt dette er men på Finn.no og på Karrierestart så søkes det etter solcellemontører hvor man får betalt på akkord. Det betyr at man får betalt per kWp installert med noen tillegg for forskjellige konstruksjoner. Det betyr at hvis man er en effektiv og god montør så kan man tjene godt. På den andre så kan man tjene dårligere dersom man f.eks blir påvirket av faktorer som gjør en mindre effektiv.

Hvordan er hverdagen til en solcellemontør?

Man ville kanskje trodd at det vil være ganske ensidig å montere solcellepaneler hver dag men vi har snakket med en del forskjellige solcellemontører for å høre hvordan hverdagen som montør er. De aller fleste beskriver en hverdag som er varierende og hvor de får veldig mye frisk luft. Som en montør beskrev til oss:

«Den ene uken kan jeg sitte på et hyttetak og skue ut over havet. Uken etter kan jeg være med å montere et solcelleanlegg på et bygg midt i byen».

Hvis du vil være med å gjøre vår beskrivelse av en hverdag til en solcelleinstallatør så ta gjerne kontakt med oss.

Hvordan er jobbmarkedet for en solcellemontør?

Det er akkurat nå stor etterspørsel etter solcellemontører, spesielt på østlandet. Markedet for stadig nye aktører som konkurrerer med de etablerte eller som satser på nye veier. Markedet er spådd til å bare vokse og man vil derfor ha en gasnske trygg jobb. Selv om vi har spådd at det kan ligge ann til en liten overetablering selskaper som satser på solceller så vil montørjobben fortsatt være trygg. Det eneste usikre momentet her er hvis det skulle komme kutt i støtteordninger og incentiver som i stor grad gjør det mulig med et lønnsomt solcelleanlegg i dag.

Hvis man skulle like jobben som solcellemontør så er det mulig å etterhvert som man har opparbeidet seg egen erfaring å bli sin egen sjef. Det er allerede i dag veldig mange som nettopp har startet egne selskaper med kun det formål å selge sine montør-tjenester til de større selskapene som selger inn prosjektene.

Hvor finner jeg ledige stillinger som solcellemontør?

Det utlyses stadig stillinger som montører av solcellepanel på nettsider som Finn.no og andre plasser. Hvis du ikke finner noen stillinger på noen av de etablerte plassene for stillingsutlysninger så kan det være lurt å kontakte selskapene som er i nærheten av deg. Dersom de ikke har noe ledig i dag så er det ikke dumt å ha vist interesse så de kan kontakte deg når de får en åpning opp.