Hvis du planlegger et nytt næringsbygg så vil det være svært smart å lage det så energieffektivt og grønt som mulig. De siste årene så har det vært en enorm utvikling innenfor teknologi på både pris og funksjon på tiltak . I dette blogginnlegget så skal vi gå igjennom ulike tiltak du kan gjøre på ditt næringsbygg for å få det mer energieffektivt.

Selv om vi er over gjennomsnittet opptatt av solcellepaneler så vil vi her liste opp veldig mange andre gode tiltak som sammen eller alene vil kunne gjøre ditt næringsbygg energieffektivt.

Velg riktig plassering

Veldig mange som leser dette blogginnlegget vil allerede ha en tomt klar men hvis du i dag ikke har en tomt klar så er dette punktet veldig viktig. Her kan du både gjøre bygget ditt mer fortrukket blant mulige leietakere og minimere næringsbyggets negative effekt på klimaet.

Plasseringen av ditt næringsbygg er utrolig viktig. Hvis du planlegger å bygge et næringsbygg som skal brukes til kontorer så bør du sørge for at det ligger i god tilknytning til offentlig transport. Det betyr at de som kommer til å leie kontorbygg av deg slipper å ta bilen og man har dermed en god grønn start. Hvis man har en god tilknytning til offentlig transport så vil man ha mindre bevhov for parkeringsplasser og det vil derfor gjerne bli et bedre økonomisk valg.

Hvis ditt næringsbygg er et lagerbygg hvor man er avhengig av tungtransport. Da bør du sørge for at din lokasjon er i nærheten av en hovedåre slik at man ikke påvirker nærmiljøet noen negativ påvirkning.

Det handler derfor om å finne en plassering som passer til ditt bruk. Enten om du skal bruke dette selv til egen virksomhet eller leie ut til andre.

Valg av materialer og design

Et næringsbygg er en stor investering og det er derfor ekstremt viktig at det bygges for fremtiden. Derfor bør man tenke smart når det gjelder valg av materialer og design. Det finnes i dag et utrolig stort utvalg av materialer og omtrent alle materialer kan brukes når man skal lage et energieffektivt næringsbygg.

Vi er ikke byggteknikere så vi skal ikke gå i detaljer her men kort oppsummert så handler det om å velge materialer som holder over tid, isolere riktig og bruke formen på næringsbygget for å øke energieffektiviteten. Det er viktig at bygget er laget for å tåle klimaet der det er plassert.

For å få til et energieffektivt bygg så handler det ofte om å koble gode ingeniører til gode arkitekter som sammen komplimenterer hverandre til et godt design som har funksjon og samtidig være energieffektivt.

Et helhetlig system

En av ulempene med gamle næringsbygg er at de gjerne er resultatet av en serie med påbygg. Da er det vanskelig å ha et riktig dimensjonert klimaanlegg eller at man må ha flere mindre klimaanelgg. Dette gjør gjerne det mer kostbart og ikke minst mindre energieffektivt enn man får i nye næringsbygg.

Hvis du skal bygge et nytt næringsbygg så har du nettopp fordelene med å dimensjonere et klimaanlegg som passer ditt bygg. Det betyr at du kan få et system som tar seg av hele bygget og om det ligger planer om å bygge ut etterhvert så kan man dimensjonere klimaanlegget for nettopp dette.

Med et system for hele bygget så blir systemet mer effektivt og i tillegg så vil man spare penger ved vedlikehold og drift.

Utnytt alle flater i bygget

Et næringsbygg har gjerne mye tak og fasade, dette kan du bruke for å gjøre næringsbygget mer miljøvennelig og ikke minst en mer lønnsom. Solcellepaneler til næringsbygg er et godt eksempel på hvordan man kan utnytte et næringsbygg maksimalt. Ved å installere et solcelleanlegg på tak eller på fasade så kan man produsere strøm som brukes i et næringsbygg. Dette er flater som vanligvis i dag ikke brukes til noe annet og det gir dermed noen gode økonomiske virkninger på selve driften av næringsbygget.

Hvis man driver en fabrikk eller lignende på næringsbygget så finnes det andre tiltak man kan gjøre for å utnytte f.eks varme fra produksjon til oppvarming av bygget.

Hvilke fordeler gir det å satse på et miljøvennlig bygg som er energieffektivt?

Hvis du skal bygge et nytt næringsbygg så vil det lønne seg å tenke både grønt og energieffektivt. Den største grunnen er at dette med miljøvennelighet og det å tenke på miljø er en “mega trend”. Dette gjør at man kan få gunstigere finansiering av sine næringsbygg og ikke minst tiltrekke seg flere gode leietakere som nettopp legger dette inn i vurderingen når de skal velge seg en lokasjon for sin næring.

Energieffektivisering er uansett viktig for deg som eier av et næringsbygg. Det handler om å finne gode økonomiske tiltak som sparer både energi og penger. Det er dermed økonomisk og veldig smart hvis du skal bygge et næringsbygg for fremtiden.