Solcelleanlegg er kostbare investeringer og til nå har nordmenn i stor grad finansiert solcellepaneler med å låne opp på boligen. Korona viruset (covid19) har fått fotfeste i Norge og ikke minst i norsk økonomi. Dette har ført til at man har fått en brems og sjansen for en lenger økonomisk nedtur er stor. Flere analytikere tror at dette kan få en dramatisk påvirkning på norske boligpriser som har vært på det mange betegner som en evig opptur.

Dette vil isolert sett ikke påvirke solcelle-bransjen men det vil kunne påvirke finansieringsløsningene som finnes i dag. Vi vet ikke om boligprisene vil gå opp eller ned men veldig mange mener at nå skal det nedover. Det betyr i praksis at «kapitalbufferen» som mange nordmenn har hatt i boligen vil bli påvirket negativt. Det betyr at man kanskje ikke vil ha ledig verdi til å investere i et solcelleanlegg.

Nettopp dette kan være med å forsterke de negative påvirkningene for norsk solcelle-industri:

  • Lav kroneverdi
  • Mangel på varer
  • Bestillinger har nesten stoppet opp

Derfor er det utrolig viktig at man nå finner gode løsninger for finansiering av solcellepaneler. Det burde komme et usikret produkt som gjør at man kan låne penger til solcelleanlegg uten sikkerhet i bolig. Til nå så har det ikke vært noen særlig konkurransedyktige produkter på nettopp dette.

Kundene er nødt til å få finansielle løsninger som gjør at det lønner seg å investere i grønne løsninger og på samme måte så må vi som solcelle-aktører få et verktøy som lar oss enklere selge solcelleanlegg til hus.