Vi er bare noen uker inn i det som kanskje er den største krisen verden har sett i nyere tid. Aksjemarkedet har stort sett gått i bunnen og oljeprisen er historisk lav. Store deler av Europa er i «lockdown» og nå jobbes det på spreng for å komme med økonomiske redningspakker som skal kunne holde økonomien i gang når støvet begynner å legge seg på covid19.

Et stort spørsmål som veldig mange har stilt seg i det siste er hva som vil skje med den «grønne bølgen» som har skyldt over verden de siste årene. Vil den fortsette eller vil det «grønne skifte» bli skrotet fordi verden har viktiger ting å tenke på.

For man kommer nemlig ikke unna at det kan bli veldig fristende for mange land å skrote planer om fornybar energi fordi oljeprisen er rekordlav og den ser ut til å bli det i overskuelig fremtid. Dette gjør at grønne fornybare løsninger i praksis får en høyere alternativ kostnad.

I praksis så betyr lavere oljepris at man må jobbe ennå hardere for å få på plass gode tiltak.

EU er på ballen

Det har ikke kommet noe endelig ut av EU endelig men det vi kan lese fra journalister som er på plass i Brussel er at EU ønsker å nettopp styrke det grønne skiftet ved å sette inn redningspakker og stimulere til grønne tiltak. EU har ennå ikke kommet med noen særlig spesifikke tiltak men ifølge PV Magazine så skal nettopp grønn energi få en rolle i EU sine redningspakker.

Fra hva vi har lest så har landene som i utgangspunktet har vært negative til den grønne bølgen i Europa stilt seg bak dette forslaget.

Burde Norge gjøre det samme?

I Norge så har vi fått det man kan kalle en dobbel-smell, vi har fått effektene av covid19 og samtidig fått en så lav oljepris at flere tusen arbeidsplasser står i fare. Det har lenge vært politiske diskusjoner rundt «utfasing av olje» og kanskje er dette måten vi kan gjøre det på.

Vi har faktisk hele infrastrukturen som trengs for å gjennomføre dette med ENOVA som allerede jobber med å fremme grønne energi-tiltak. Hvor flott hadde det ikke være om vi hadde klart å bruke denne krisen på en positiv måte som overhodet mulig. Vi har penger på bok og kompetanse som kan gjøre Norge til et godt eksempel for alle andre land.

Kanskje kan vi klare å få solcellepaneler i de tusen hjem, på næringsbygg og selvfølgelig alle andre grønne tiltak som kan hjelpe på vår klode! For som mine barn sier «vi har bare en klode»!