BaneNor har begynt planleggingen av det som kommer til å bli Norges første togstasjon med solcelleanlegg. Ifølge pressemeldingen så planlegger BaneNor et solcelleanlegg på hele 4500 kvm på Drammen  Stasjon. 

Solcelleanlegget skal være en del av et eget strømnett som skal gi energi til Drammen Stasjon og noen av de mindre stasjonene i området rundt Drammen. 

Ifølge pressemeldingen så er grunnen for at BaneNor ønsker å investere i et solcelleanlegg at de ønsker å spare penger og spare miljøet. 

Dette er en veldig god nyhet som viser at solcelle fortsatt er aktuelt selv om vi har en liten krisen. Det vil nok bli høyere aktivitet innenfor solcelleanlegg til offentlige bygg over de neste årene. 

Det kom ikke frem i pressemeldingen hvilken aktør som er hyret inn for å installere solcelleanlegget til BaneNor eller om dette er noe de skal montere selv.