Amazon har kunngjort at de starter et solcelle-prosjekt i Kina. Anlegget skal ligge i Shandong og forventet produksjon er 128 000 megawatt årlig. Dette er et av 5 solcelleanlegg som Amazon planlegger i verden. De 4 andre solcelleanleggene som Amazon planlegger skal bygges i USA og Australia i tråd med Amazon Climate Pledge. Målet er at Amazon skal være drevet av 100% fornybar energi innen 2030.

Dette er ikke første gangen Amazon satser på solceller. De har allerede 60 næringsbygg med solcelleanlegg. Internt i Amazon så ønsker flere av de ansatte at Amazon satser mer på grønn energi, grunnet effekten flere av tjenestene har på miljøet. De har en egen Twitter-konto hvor det mest er veldig internt innhold, men også noe om miljøet.

Selv om vi alle helt sikkert skulle ønske at flere satset på solenergi så er dette en veldig god start. Det at store aktører som Amazon satser på sol er en indikator på fremtiden og det viser at det er økonomi i det.