Det siste kvartalet har vært svært dramatisk for veldig mange bedrifter i Norge og dette inkluderer solbransjen. Veldig mange hadde håpet at regjeringen skulle komme med en krisepakke som dekket flere aspekter ved den grønne bransjen. Derfor har Twitter gått veldig varm i dag med henvendelser til både statsministeren, stortingspolitikere og statsråder. Pakken virker nemlig skreddersydd mot store selskaper:

Forslaget til krisepakke er følgende:

  1. 2 milliarder kroner går til ENOVA hvor pengene skal brukes på utviklingen innenfor fornybar energi i industri
  2. 1 milliard går til et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Målet er å lage en ordning for tilskudd til utvikling av ny klimateknologi.
  3. 600 millioner til andre tiltak innenfor forskjellige grener

Slik vi i Solcellepaneler.com leser det forløpige forslaget så er det dessverre veldig lite som er øremerket energitiltak til boliger eller næringsbygg. Dette er ikke problematisk på grunn av at husholdningene trenger rabatter men det er snakk om veldig mange arbeidsplasser og bedrifter som trenger hjelp for å få i gang salget.

Den grønne krisepakken er på 3,6 milliarder kroner, dette er selvfølgleig veldig mye penger men hvis vi sammenligner med krisepakken som oljenæringen fikk tidligere i år så var denne på nærmere 100 millarder kroner fordelt over 3 år. Hvis man ønsker en grønn fremtid så kreves det sterkere og bedre krisepakker enn dette.

Vi har en god oversikt over markedet på socellepaneler og det er fortsatt ganske lav aktivitet i forhold til hva det har vært tidligere. Det er nok derfor ganske mange aktører som sliter nå og som trenger at det kommer flere incentiver til både eiere av næringsbygg til å installere solcelleanlegg og boligeiere som ønsker solcellepanel til sine hus.

Det blir spennende å se hva som skjer videre og om poliktikerne faktisk lytter til bransjen. Det har kommet klare tale fra veldig mange aktører i bransjen.