PV Magazine kan melde om at det kinesiske selskapet Tongwei øker prisene på sine solcellepaneler fra 01.08.2020. Dette er første gang de øker prisene siden juni 2019. Om dette er et eksempel som flere kommer til å følge over de neste månedene eller om dette kun er Tongwei som gjør dette for å øke sine marginer vites ikke. Prisøkningen er ikke veldig liten for den er på henholdvis 8% og 11%.

Tongwei er ikke hvilken som helst aktør på det globale solcellemarkedet. De er nemlig en av de største produsentene av kystallinsk silisium-solceller og derfor vil prisøkningen mest sannsynlig påvirke andre til å øke prisene. Det vil i så fall være en milepæl for solcellemarkedet som har sett stadig lavere priser.

Dersom prisene på solcellepaneler øker hos flere leverandører så vil nok merke dette tilsvarende på prisene på solcelleanlegg i Norge, men det er alt for tidlig å konkludere med noe som helst her.