Noen av våre beøskende har spurt litt om hva ikonet nederst på nettsiden våres betyr og ikke minst hvordan man kan få det selv. Kort fortalt så har vi i Solcellepaneler.com sørget for at klima-avtrykket som våres nettside gir er minimalt. Dette gjør vi med å kompensere et fast årlig beløp til en aktør som igjen sørger for at tiltak som driver med kompenserende tiltak. Ettersom solcellepaneler bedriver sin virksomhet svært effektivt så er nettsiden våres største synd når det kommer til miljøet og derfor var valget veldig enkelt.

Når vi gjorde research på dette så kom det opp flere alternativer, men vi valgte likevel å gå for CO2neutrawebsite.com, dette er fordi at seriøse aktører som:

Dette er alle aktører som gjør valg som hvor det ligger en nøye vurdering av seriøsitet og ikke minst at aktøren leverer det som blir lovet. Ettersom det er vanskelig for oss som en veldig liten organisasjon å ettergå en aktør så valgte vi derfor det tryggeste valget.

Hvor mye påvirker en nettside miljøet?

Det er nok mange som ikke tenker på at våre internettvaner setter dype spor i miljøet. For hva slags miljøskade gjør vel det å surfe på nett? For at vi skal ha et velfungerende internett så trenger man flere installasjoner og ikke minst mye energi. Det er nettopp denne energien som kan være problematisk. Internett og data er drevet av store fabrikker som blir kalt for datasenter. Disse spiser veldig mye strøm og det er nettopp dette vi prøver å motvirke med vårt medlemskap i CO2-neutral.

Dette er et såpass stort problem at gigantene nå ser på «grønne» løsninger på dette og her kommer faktisk Norge veldig godt ut. Stadig flere ønsker å drive datasenter med grønn energi fra f.eks vannkraft eller vindmøller, derfor er det planlagt flere store datasentere i Norge over de neste årene.

Hvordan beregnes summen og klimaavtrykket?

Hvert år så rapporterer vi om hvor mange besøkende vi har på nettsiden og basert på dette så regner administrasjonen av CO2Neutralwebsite.com ut hvor mye vi må betale for å kompensere for dette. Det er dermed slik at jo flere besøkende vi får inn på Solcellepaneler, jo mer må vi betale.

Hva slags tiltak gjør man for å kompensere for nettside-drift?

Veldig mange tror at man må gjøre direkte tiltak som har med nettsider å gjøre når det kommer til å kompensere for miljøavtrykket men det er ikke slik. Ifølge en annen nettside med navn CasinoMidnight som har skrevet en liste over tiltak som organisasjonen bak co2neutreualwebsite.comt gjør. Det er alt i fra satsninger på fornybar energi til å oppgradere gamle ovner i Kenya.

Burde alle nettsider gjøre dette?

Det må nesten være opp til hver og en om de ønsker å redusere sine spor i miljøet. Det kan nok i fremtiden bli slik at alle nettsider må betale en miljøavgift på lik linje med andre virksomheter innenfor forskjellige næringer. Det er slettes ikke mye penger hvert eneste år men alt hjelper på og kommer verden til gode.