solcellepaneler.com

Det kan være veldig fristende å sette opp et solcelleanlegg selv men konsekvensene kan være veldig dramatiske dersom man velger å gjøre det selv, ikke bare fordi det ikke er lov. Med all elektronikk så er det alltid en liten risiko for brannfare og selv om solceller anses som veldig trygt så er det ikke slik at de er helt ufarlige heller. Ved feil montering av utstyr så kan man:

  • Ødelegge utstyr
  • Ødelegge tak under ved montering
  • Brannfare
  • Montere feil så eventuelle garantier er umulig

Dersom det oppstår brann i et solcelleanlegg og du har montert dette selv så kan du ifølge Forsikre.no få en avkortning i forsikringen din. En avkortning betyr i praksis at du har brutt vilkårene for forsikring eller vært grovt uaktsom. Da vil utbetalingen av forsikringsbeløpet bli redusert etter en vurdering av forsikringsselskapet. Dette er noe de færreste ikke ønsker og veldig mange tenker nok «dette skjer ikke med meg». Det er uansett veldig kjedelig om du skulle være så uheldig å havne i et uføre fordi du skulle spare noen tusen kroner på monteringsjobben.

Det er forvørig et krav fra strømselskaper som tilbyr plusskunde-avtaler at du har hatt en autorisert montør til å koble solcelleanlegget til strømnettet.

Før så kunne man montere solcelleanlegg på hytter uten at det var krav om at det gjøres av en autorisert elektriker. Nå har det kommet nye krav som gjør at de også må monteres av autorisert elektriker foruten veldig små anlegg. Man kan få eltilsyn på alle slike anlegg.

For mange så kan dette virke uforståelig og veldig upraktisk men det er en grunn til dette. Det er utrolig viktig at alle normer og regler følges. Dette er prevenativt for brann, skader og ikke minst for strømnettet.

Hva kan du gjøre for å spare penger på monteringen av et solcelleanlegg?

Det første du kan gjøre er å innhente tilbud fra flere leverandører av solcellepaneler. Dette kan du ganske enkelt gjøre ved å bruke vårt skjema. Det kan variere mye i pris hos de forskjellige aktørene og de kan komme med forskjellige løseninger. Du kan i tillegg til dette høre med montøren om det er noe du kan gjøre selv. Det kan være alt i fra å gjøre klart til installeringen eller at du kun bruker dem til det mest nødvendige og lovpålagte. Her er det veldig varierende hva de forskjellige montørene er komfortable med.

Når anlegget er oppe så kan du finne ut av hvordan du kan gjøre den mest lønnsom. Du kan f.eks finne den beste plusskundeavtalen og sørge for at du klarer å vedlikeholde dem godt.