Stadig flere bedrifter i Norge og utlandet velger å investere i solcelleanlegg i sine næringsbygg. Det finnes flere motivasjoner for at bedrifter velger å investere i solcelleanlegg til næringsbygg:

  • Ønske om å minimere kostander til strøm i et langsiktig perspektiv 
  • Ønske å en grønnere profil utad 
  • Reelt ønske om å redusere sine CO2 avtrykk 

Det finnes helt sikkert mange andre grunner til dette og for mange bedrifter så er nok dette et eksperiment og en investering for fremtiden. Det er fortsatt slik at det er flere som velger solcellepaneler på nye næringsbygg fremfor gamle næringsbygg. Grunnen er gjerne det at det koster mindre å installere et solcelleanlegg som en integrert del av et nytt næringsbygg fremfor å installere løsninger i etterkant. 

Hva brukes strømmen til? 

De aller fleste som investerer i solcelleanlegg på næringsbygg gjør dette for å kunne dekke inn eget bruk på f.eks kjølelager eller strømforbruk. I Norge så har vi noen regler som gjør at det kun er lønnsomt å produsere opp til en viss mengde strøm som ikke tilfaller eget bruk. Det betyr at veldig mange næringsbygg kan i teorien ha et mye større anlegg enn de har, men det vil ikke være lønnsomt for dem å investere i mer enn man kan for eget forbruk. 

Nå foregår det en veldig spennende satsning i Norge og verden ellers når det kommer til batterier. Når batterier blir billige så vil vi nok se at stadig flere kommer til å ha større anlegg og lagre strømmen på batterier for å kunne bruke av egen strøm når prisen på strøm er høy. Når dette blir tilgjengelig så blir det nok mer interessant for både næringsbygg og private som ønsker billigere strøm. 

Så hva brukes solenergi på?

Det finnes mange næringer som tar i bruk solenergi for å dekke sine behov og mer. Det finnes flere eksempler på dette og nedenfor så har vi nevnt noen:

Kjølelager 

Noen av de største solcelleanleggene på norske næringsbygg er nettopp til lagerbygg som har kjølelager. Disse krever gjerne mye strøm og det betyr at de klarer å bruke det meste av strøm opp til eget forbruk. Dette gjør at man med god samvittighet kan ha ganske store løsninger. 

Datasenter 

Et datasenter krever så mye energi at det ikke er nok sol til å drive det. Likevel så velger mange av disse å kombinere f.eks solenergi med andre energiformer som vannkraft + sol. Dette handler om at et datasenter kan bruke alt av produksjonen opp og det skal ikke mye til for at dette blir svært økonomi. 

Utvinning av kryptvaluta 

Stadig flere nordmenn velger å kjøpe bitcoin (du kan lese hvordan du kan kjøpe bitcoin her) og det gjør andre rundt omkring i verden. For å kunne lage en bitcoin så kreves det masse datakraft og her blir solen raskt en billig energikilde. Det krever ofte mye mer enn strømmen et solcelleanlegg kan gi men dette blir ofte brukt som en av flere energikilder. Vi vet at det planlegges flere bitcoin-farmer som bruker solenergi som en del av deres energi-kilder.

Vil det komme flere næringsbygg med solcelleanlegg i fremtiden i Norge? 

Det vil definitivt komme flere næringsbygg med solcelleanlegg i Norge. Etter COVID19 så har etterspørselen etter solcelleanlegg til næringsbygg gått ned men etterspørselen vil nok komme tilbake så snart ting har stabilisert seg. Da vi kan håpe på er at det blir mer tilrettelagt for videresalg av strømmen man produserer slik at det blir lønnsomt for bedrifter i Norge å investere i et solcelleanlegg.