Det skjer veldig mye på solcellemarkedet og de forskjellige aktørene lanserer stadig nye produkter. Det virker egentlig som om solcellemarkedet henger litt etter i Norge hvis vi sammenligner med andre land. I England og USA har leasing av solcellepaneler virkelig tatt helt av. I Norge så er det først det siste året at denne måten å finansiere solcellepaneler har kommet på markedet.

Først ute var Otovo som lanserte leasing av solcellepanel til hus og nå har FJordkraft kommet med en lignende løsning når det kommer til levering av solcelleanlegg til næringsbygg. For oss som jobber i Solcellepaneler.com med aktører i solcellemarkedet så er dette en veldig spennende utvikling fordi det gjør at stadig flere får muligheten til å investere i solcellepaneler.

Vi får veldig ofte spørsmål fra boligeiere om hva som lønner seg og ikke minst hva de burde velge her. Siden dette i stor grad handler om økonomi så har vi som regel ikke noe veldig konkret svar men vi mener bestemt at det er best å eie solcellepanelene selv. I dag så er renten på boliglån så rimelig at det gir veldig liten mening å lease solcellepaneler med mindre du ikke har ledig verdi i boligen. Dersom man ikke har ledig verdi i boligen eller kontanter til å betale for solcellepanelene så kan leasing av solcellepaneler være en mulig god løsning. Det finnes veldig lite av erfaring når det kommer til leasing av solcellepaneler og hva man skal sammenligne med. Derfor blir det veldig interessant å sammenligne to husholdninger som har valgt hver sin løsning når det kommer til leasing vs å kjøpe selv. I utlandet så har leasing vært stort i mange år og selv om det alltid er lokale forhold som man skal ta med i beregningen så kan vi komme med noen punkter her:

Besparelsene blir mindre

Ifølge ConsumerResearch så vil husholdninger som leaser solcellepaneler i USA spare betydelig mindre penger enn de som kjøper solcellepaneler for kontanter eller låner penger til solcellepaneler. Det vi skal være obs på her er at det i USA gjerne er mer aggressive og mer fiendtlige kundeavtaler enn det er i Norge.

En leasingavtale kan skremme bort fremtidige kjøpere av boligen din

Et ferdig nedbetalt solcelleanlegg vil som regel gjøre boligen din mer attraktiv for boligkjøpere, men en løpende leasingavtale som følger boligen din vil kunne telle negativt. Da får boligkjøper med en kostnad og ikke minst et ansvar som de kanskje ikke ønsker. Om man ønsker å kjøpe ut solcelleanlegget så vil dette i mange tilfeller være lite gunstig og dette kan gjøre at boligkjøpere vil bli mer skeptiske.

Vedlikehold og garantier

Et av de aspektene som kanskje er mest fristende når det kommer til leasing av solcellepanel er at man slipper ansvaret for service og vedlikehold selv. Her vet vi at flere aktører gjerne får problemer ettersom leasingparken blir større. I tillegg så er man godt beskyttet i Norge av forbrukerkjøpsloven og i tillegg så følger det gjerne med gode garantier når man kjøper solcelleanlegg.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har gjennomgått hvilke betingelser de norske aktørene som tilbyr leasing av solcellepanel og hvordan regnestykket blir da.