En stor motivajson for mange av de som velger å installere solcellepanel på sine hus og solcelleanlegg på næringsbygg er miljøet. Det korte svaret er at ja, solcellepanel er miljøvennlige men kun hvis du velger utstyr fra seriøse produsenter. Solcelleanlegg markedsføres som et klima-vennlig alternativ til annen energi som f.eks kull og gasskraftverk. Derfor er dette et viktig spørsmål for de aller fleste som skal investere i solcellepanel. Vi har prøvd å beskrive miljøutfordringene med solcellepanel nedenfor.

Produksjonen av panelene

De aller fleste solcellepanel er som nevnt laget av silisium. For å lage silisium så må man utvinne den og den må varmes opp i en stor ovn. Denne prosessen tar mye energi og det jobbes iherdig med å utvinne silisium på en mer energibesparende metode. Silisium produseres i hele verden og hvor i verden silisiumet som er brukt på ditt solcellepanel er produsert vil være den avgjørende faktoren på hvor miljøvennlig ditt solcelleanlegg er. Hvis f.eks silisiumen er produsert i Norge så er sannsynligheten stor for at kraften som er brukt, kommer fra vannkraft. Dersom silisiumet kommer fra Kina så er det stor sannsynlighet for at det er brukt kullkraft.

Avfall etter produksjon

For å få laget solcellepanel så er det en kjemisk prosess og man sitter igjen med noen farlige kjemikalier som kan ha en negativ effekt på miljøet. Seriøse produsenter av solcellepanel er flinke på å bruke disse korrekt. Noe går inn i produksjonen av nye solcellepanel og andre blir deponert trygt. Det har likevel vært noen tilfeller hvor enkelte produsenter har vært involvert i ulovlige utslipp. Hvis man er opptatt av miljøet så er det derfor ekstremt viktig å bruke en produsent som tar miljøansvaret seriøst. Hvert år gjør en non-profit med navn Silicon Valley Toxics Coalliton en undersøkelse av produsenter av solcellepaneler med tanke på hvor miljøvennlige de er. De har laget et poengsystem som rangerer de forskjellige produsentene av solcellepanel.

Gjenvinning av paneler

Det er når solcellepanelene står på taket på ditt bygg at de er miljøvennlige og det er da miljøgevinsten av et solcellepanel høstes inn. Når solcellepanelet har passert sin levetid på 25 år så ønsker du kanskje å få nye moderne solcellepanel inn, men hva skjer da med de gamle? Hvis solcellepanelene er laget av silisium så er det håp for at de faktisk kan bli gjenvinnet til nye solcellepanel. Det finnes blant annet et norsk selskap som heter Resitec som forsker på nettopp å finne en løsning for å gjenvinne solcellepanel til nye solcellepaneler.

Dersom solcellepanelet ditt ikke er laget av silisium så er prosessen litt mer krevende. Da må det demonteres og sorteres. I Norge så vil man kunne forvente at gjenvinningsstasjonene som tar dette i mot vil resirkulere dette korrekt men man kommer ikke unna at Norge er langt foran andre land på nettopp resirkulering av avfall. Man kan i tillegg forvente at prosessen for å resirkulere solcellepanel vil utvikle seg til det bedre i løpet av de 25 årene som man er garantert