Solcellepaneler samler ren fornybar energi i form av sollys og konverterer lyset til elektrisitet som deretter kan brukes som det vi kaller strøm. Panelener består av flere individuelle solceller som er laget av lag av silisium, fosfor (som gir den negative ladningen) og bor (som gir den positive ladningen). De absorberer fotonene og starter dermed en elektrisk strøm. Energien som lages av fotoner som absorberer solpanelets overflate, gjør at elektroner blir slått ut av deres atombaner og frigitt til det elektriske feltet som lages av solcellene, og deretter går disse elektronene inn i en retningsstrøm. Den prosessen er kjent som fotovoltaisk effekt. 

Materialet som et solcellepanel består vanligvis av grunnstoffet silisium. Grunnen til at man bruker silisium er fordi det er en ressurs som vi har veldig mye av på jorden. Faktisk så består 27% av jordskorpa av silisium. Silisium brukes selvfølgelig ikke bare til solcellepaneler, det brukes til mye forskjellig som f.eks legering av aluminium og i plast. I Norge så har vi noen av verdens største ovner for produksjon silisium ettersom Norge er en av verdens største produsenter av aluminium.

Solcellepaneler kan lages av andre materialer som f.eks som kadium tellurid, kobber eller amorft silisium. Det viktige er at stoffet er det man kaller en halvleder. Dette er stoffer som ikke er ledere av strøm i ren form men som kan lede strøm under gitte omstendigheter. Det forskes hele tiden på nye måter å lage mer effektive og miljøvennlige solcellepaneler. 

Det er spådd at måten solcellepaneler fremstilles på kommer til å endre seg drastisk over de neste årene. Det er fokus på å lage løsninger som gjør det billigere å produsere slik at flere velger solcellepaneler til hus og solcelleanlegg til næringsbygg..