Mange tror at solcellepaneler er en ny ting, men det har faktisk vært forsket på og utviklet helt siden slutten av 1800 tallet. I over 100 år så har man prøvd å finne måter å bruke lyset fra solen på. I starten så ble solenergi brukt for å produsere damp som man kunne bruke bli brukt til å drive maskineri. Det var ikke før den franske 19 åringen Edmond Becquerel som senere ble en kjent fysiker oppdaget at han kunne få elektrisk spenning ved å eksponere forskjellige materialer for sollys.  

Den første versjonen av det vi i dag kaller for solcellepanel ble funnet opp av den amerikanske oppfinneren Charles Fritts. Han lagde en solcelle hvor han brukte grunnstoffet selen og et tynt lag med gull for å fange energi fra solen. Dette gjorde han på bakgrunn av Edmond sin oppdagelse.

I 1883 ble et tak i New York City den første bygningen i verden med solcellepanel, dessverre så var det for kostbart med selen i forhold til effekten. Fritt`s sin løsning hadde bare 1% effekt og det var dermed ikke økonomisk med tanke på kostnaden på materialene.  Det var ikke før i 1941 når en amerikaner med navn Russel Ohl fant ut at man kunne øke effekten med hele 4% hvis man brukte silikon, totalt ble effekten på 5%. Kostnaden på materialene gikk ned og effekten gikk opp. Dette la grunnlaget for solcellepanelene vi har i dag, nå har de beste panelene en effekt på 40%, mens gjennomsnittet ligger på rundt 17%.

Veien har derfor vært veldig lang til der vi er i dag hvor stadig flere velger solcellepanel til hus, solcelleanlegg til næringsbygg eller solcellepaneler til hytte. Hvis du får montert opp solcellepaneler på ditt bygg så får du tenke på den reiser det har vært fra å ha vært en løs tanke på 1800-tallet til hvor stort dette kommer til å bli!