2021 er et spesielt år, ikke bare på grunn av covid19 men fordi det er stortingsvalg. Det er fortsatt likevel fortsatt veldig sparsommelig med informasjon rundt hvordan de forskjellige partiene stiller seg til klimatiltak som solcellepaneler. Det er flere spørsmål som kommer til å komme på agendaen:

Dette er ganske store spørsmål som kan ha en svært positiv virkning på produksjonen av solstrøm i Norge. For bransjen som helhet så vil dette kunne være noen ganske store drivere som kan drive en ennå større etterspørsel. Som eksempel så er det bare å se på den eventyrlige veksten som selskapene som har installert elbilladere i borettslag har hatt.

Hva sier partiprogrammene?

For å se nærmere på dette så tok vi en nærmere kikk på partiprogrammene til de forskjellige partiene. Det er store forskjeller i de forskjellige partiene på hva de har fremhevet som viktig. Vi vil veldig gjerne ha kontakt med de forskjellige partiene slik at vi konkret kan finne ut hva de vil gjøre med tanke på solenergi.

FRP

FRP har i sitt partprogram skrevet ganske udefinert om «alternativ energi». Det vies liten plass til solenergi og det virker å være et større fokus på kjernekraft. Her er det veldig udefinert om de vil øke støtten eller endre noe for solenergi.

Høyre

Høyre vil i stor grad føre samme politikk som de gjør nå. Veldig mange ble skuffet over tiltakene som kom etter covid19 og at det er en mangel på satsning på solcellepaneler.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet har ført en veldig positiv politikk i Oslo når det kommer til solenergi. Dette er nok mest takket være alliansen med MDG. Det er nettopp denne alliansen som kan bli veldig spennende når det kommer til valget og hvordan det vil påvirke solcellebransjen.

MDG

Det er lite trolig at MDG kommer til å vinne valget alene men i allianse med andre så er det veldig mulig. Dersom det skjer så kan dette gjøre at Norge får en veldig offensiv politikk som gjør at hele listen med punkter ovenfor kan bli innfridd.