For å kunne selge strømmen du produserer så må du bli plusskunde. Når man er plusskunde så tegner man en avtale med et strømselskap for salg av strømmen. Vi har skrevet en egen artikkel om hvordan du finner den beste plusskunde-avtalen. 

Det er forholdsvis enkelt å bli plusskunde. Du må kontakte strømselskapet og signere en avtale. I tillegg så må du ha en AMS-måler, dette har de aller fleste boligene i løpet av 2019. Strømselskapene krever at anlegget ditt kobles på strømnettet av en godkjent elinstallatør. Dette gjelder uansett om du skal ha solcellepanel til hus, solcellepanel til hytte eller solcelleanlegg til næringsbygg.

Når man selger strømmen man produserer så får man penger for både strømmen man har produsert og en kompensasjon for at man er med å avlaste strømnettet. 

Hvis du ikke ønsker å selge strømmen du produserer så kan du lagre denne i batterier. Dessverre så er det fortsatt veldig kostbart med batterier og derfor velger veldig få denne løsningen forløpig. På grunn av elbiler så er det en ekstrem etterspørsel etter batterier og det er forventet at dette vil endre seg. Batterier kan gjøre din solcellepaneler ennå mer lønnsomt enn salg av strøm til strømnettet. For hvis du kan lagre strømmen du produserer å bruke denne når prisen på strøm er høy istedenfor å bruke den når den er billig på sommeren så vil du redusere strømutgiftene dine betraktelig