Solcellepaneler til næringsbygg

 

Med et solcelleanlegg på ditt næringsbygg så kan ditt næringsbygg bli et kraftverk som produserer strøm til eget bruk og strøm som din bedrift kan selge videre. Med solcellepaneler på ditt næringsbygg blir ditt bygg med en gang mer miljøvennlig og ikke minst ettertraktet som utleieobjekt. Solcellepaneler er et forholdsvis enkelt miljøtiltak og med synkende priser på solceller så blir det stadig mer lønnsomt å installere solcellepanel på næringsbygg. 

 

Solcellepaneler.com har bistått flere store og små næringsbygg med solcellepaneler siden vår oppstart i 2018. Vår erfaring er at de aller fleste som velger solcellepaneler til sitt næringsbygg blir fornøyde og ser på dette som en verdifull investering for fremtiden. Om du er interessert i solcellepanel til ditt næringsbygg så må du gjerne ta kontakt på kontakt@solcellepaneler.com. Vi behandler henvendelser fortløpende og raskt!

 

 

 

 

Fordeler med solcellepanel på næringsbygg?

 Det finnes veldig mange fordeler med solcellepaneler på næringsbygg og alle har gjerne forskjellige grunner til de de ønsker å montere solcellepanel på sine næringsbygg. Nedenfor har vi listet opp noen av fordelene man får når man monterer et solcelleanlegg på et eksisterende næringsbygg eller på et nytt næringsbygg. 

 

 1. En «miljøprofil» gjør deg mer ettertraktet i et marked med svært mye konkurranse.
 2. Verdien på næringseiendommen kan øke. I følge en rapport fra Tyskland så økte et solcelleanlegg verdien på næringseiendom med over 6%.
 3. Det er mulighet å få statlige tilskudd fra ENOVA ved å søke om støtte til innovative energi og klimaløsninger.
 4. Solcelleanlegg kan gi ditt bygg et bedre energimerke
 5. Over tid så kan pengene man har investert i solcellepaneler gi en bedre avkastning enn i banken
 6. Et solcelleanlegg på ditt næringsbygg kan smelte snø på taket

Hvor mye energi kan et næringsbygg med solcellepaneler produsere?

Et næringsbygg kan produsere mye strøm hvert år. Hvor mye ditt næringsbygg kan produsere kan vi ikke si før vi vet hvor stort taket på bygget ditt er. I tillegg så må man se på hvor mye sol som treffer taket og hvor mye av taket man kan benytte. Selv om man har 1000 kvm tak så vil man aldri kunne få 100 % utnyttelse over hele taket. For å få et lønnsomt anlegg så må man sørge for å gjøre det beste ut av det arealet man har og få et så effektivt solcelleanlegg som mulig.

For å få en nøyaktig beregning av hvor mye strøm ditt tak kan produsere så kan du bare fylle ut vårt skjema. Vi setter deg i kontakt med en dyktig totalleverandør av solcelleanlegg til næringsbygg som kan hjelpe deg med utregning av produksjonsestimat og kostnad for dine solcellepaneler. Det finnes flere digitale kalkulatorer man kan bruk på solcellepanel til hus og næringsbygg men dette blir ikke eksakt. Når man skal vurdere om solcellepaneler til næringsbygg er en smart investering så må man ha nøyaktige beregninger for å ta de korrekte beslutningene. 

Hva skjer med strømmen et næringsbygg med solcelleanlegg produserer, men ikke bruker?

I Norge så får man veldig god produksjon av strøm på sommeren og betydelig mindre på vinteren. Det betyr at man ofte vil ha et overskudd på produksjonen fra solcelleanlegget på sommeren. Den strømmen som ditt næringsbygg produserer men ikke bruker kan man selge tilbake til strømnettet. Prisen man får for strømmen man har produsert er delt på to faktorer. En del av prisen er bestemt av strømprisen og den andre delen er bestemt av nettleien. Når ditt næringsbygg produserer strøm til strømnettet så vil du kompensert med omvendt nettleie fordi du er med på å avlaste nettet.

Det er flere forskjellige strømselskaper som har forskjellige avtaler på hva du får for strømmen du produserer. Denne typen avtalen kaller man for plusskundeavtale. Hvis du vurderer å investere i solcellepaneler til ditt næringsbygg så kan det være verdt å sjekke ut hvordan avtaler man kan få. En del totalleverandører samarbeider med strømselskap slik at at man kan få en veldig god avtale, vi anbefaler likevel at man gjør litt undersøkelser selv. Det finnes egne avtaler for næringsbygg med solcellepaneler og disse avtalene blir stadig bedre.

Hvorfor burde du investere i solcellepaneler til ditt næringsbygg?

Det er utrolig mange gode grunner til å gjøre klimatiltak på næringsbygg. Den største årsaken til at de aller fleste vurderer solcellepanel på sine næringsbygg er at det er en investering som er økonomisk smart i et langsiktig perspektiv. Et næringsbygg med solcellepanel vil betale seg ned over tid og etterhvert så vil det gi en omtrentlig gratis produksjon av strøm som gir en slags forsikring mot høyere strømpriser.

Et næringsbygg som har solcellepaneler vil være et mer attraktivt kontor å leie for mange selskaper som er opptatt av deres klimaavtrykk. Dette blir stadig mer viktig for selskaper og kommunikasjonen til selskapene at de velger «grønne alternativer». 

I Norge så er det kun de seneste årene hvor det har blitt investert penger i solcelleanlegg til næringsbygg og det finnes svært lite informasjon om hvordan solcellepaneler påvirker verdien på norske næringsbygg. I Tyskland derimot hvor de har hatt et større fokus på solenergi i lenger tid så har det vært gjort rapporter som viser at næringsbygg har økt betraktelig i salgsverdi etter at de har fått installert solcelleanlegg. 

Hva er fordelene med solcellepaneler til næringsbygg?

Det å investere i solcellepaneler til ditt næringsbygg gir deg som eier av bygget mange fordeler. Den største fordelen er at du går inn med en engangskostnad som vil gi deg avkastning i lang tid fremover. Det er en langsiktig investering som vil ikke bare redusere kostnaden til strøm men det blir en slags «hedge» mot høyere strømpriser. 

I tillegg til dette så er det et stadig større krav blant leietakere at byggene skal være grønne og klimavennlige. Dette gjør deg mer attraktiv for mulige leietakere. 

Hvor mye koster et solcelleanlegg på et næringsbygg?

Dette er et spørsmål som igjen er helt avhengig av størrelsen på ditt bygg, hvilken dimensjon du ønsker på ditt anlegg og hvor tilgjengelig taket er for montering. Hvis du bruker skjemaet på nettsiden så kan vi gi deg et estimat på ca pris på montering inkludert paneler.

En annen faktor man må tenke på når man skal finne ut prisen på et solcelleanlegg til næringsbygg er materialene. På del nye bygg så er det et krav at solcellepanelene skal passe med bygget. Dette kan bety at man må spesialbestille solcellepaneler eller sollcelletakstein (sjeldent brukt på næringsbygg).

Hvis man vurderer å installere et anlegg på et helt nytt bygg så er det alltid enklere enn å installere på et eksisterende bygg. Ved å samarbeide med arkitekter og ingeniører så kan man lage et svært effektivt anlegg til en fornuftig pris. Det fine her er da at solcellepanelene og solcelleanlegget kan være en del av bygningen istedenfor for å være noe som stikker seg ut. Det finnes utrolig mange gode eksempler på næringsbygg og offentlige bygg som har brukt solcellepaneler som en del av arkitekturen.

Kan hvem som helst montere solcellepanel på næringsbygg?

Nei, er det korte svaret. Etterspørselen etter solcellepaneler til næringsbygg er stor og det er aktører der ute som selger noe de ikke kan. Vi anbefaler at du bruker en aktør som har flere suksessfulle prosjekter bak seg og som har spisskompetanse på solceller.

Solcellepanel er en stor investering for de aller fleste bygg og hvis det monteres feil så kan det:

 • Redusere levetiden på anlegget
 • Påvirke kapasiteten til anlegget

Man er helt avhengig av å ha så lang levetid på anlegget som mulig, kombinert med at det yter maksimalt. Hvis ikke så vil regnestykket på investeringen ikke gå i null. Det finnes et knippe svært kompetente totalleverandører av solcellepaneler til næringsbygg og offentlige bygg. Vi anbefaler sterkt å bruke en av disse aktørene på næringsbygg da dette gjerne er forholdsvis store investeringer som man ikke ønsker at skal feile.

Er det noe vedlikehold på solcellepaneler?

På mindre anlegg for hus og hytter så kreves det lite eller ingenting av vedlikehold. På solcellepanel for næringsbygg så er man helt avhengig av at noen kontrollerer anlegget. Veldig mye av dette kan gjøres ved å følge med på strømproduksjonen på en dataskjerm, men man må regne med noe vedlikehold.

Det viktigste er at man følger nøye opp anlegget helt i starten. Det er da man kan finne ut eventuelle feil eller mangler. Vi anbefaler at man ber om en pris på vedlikehold fra aktøren som monterte anlegget opp i starten. Da er man sikret at alt blir fulgt opp.

Eksempler på næringsbygg med solcellepanel:

Det er utrolig mange spennende næringsbygg som nå monterer solcellepanel for å spare miljø, penger og for å «hedge» mot en høy strømpris. Asko er et av selskapene som virkelig har tatt steget ut å og omfavnet solcelle-teknologien. Asko har montert solcellepanel på samtlige av lagerbygningene og har til sammen 100 000 kvm med solcellepanel.

Slik ser den ene delen av taket til Asko Øst AS ut.

Nå er det heller ikke bare vanlige næringsbygg som får solcellepanel. Stortinget, Slottet og Rådhuset i Oslo skal få montert opp solcellepanel for å kunne bidra i klimaregnskapet.

Hvordan velger jeg riktig leverandør av solcellepaneler til mitt næringsbygg?

Når man skal investere i et solcelleanlegg til næringsbygg så er det utrolig viktig at man velger riktig montør. Det finnes dessverre veldig mange useriøse aktører som kan gjøre et ditt næringsbygg til et tapssluk. De useriøse aktørene er ofte ikke aktuelle for hverken solcelleanlegg til næringsbygg eller solcellepaneler til landbruk

Et solcelleanlegg er ment for å ha en lang holdbarhetstid men det skjer kun hvis monteringen gjøres riktig. Dersom det er dårlig arbeid så kan dette påvirke: 

 • Kvaliteten på solcelleanlegget til ditt næringsbygg
 • Produksjonen til solcelleanlegget 
 • Levetiden på solcelleanlegget

Det finnes dessverre veldig mange eksempler på solcelleanlegg på hus som er montert feil eller gjort på en måte som gjør at det oppstår skader på hus.Du bør derfor alltid sjekke referanser og at leverandøren har alle autorisasjoner og sertifiseringer. Hvis du er usikker på hvem du skal velge til ditt næringsbygg så setter vi deg gjerne i kontakt med en leverandør. Våre samarbeidspartnere er seriøse og må oppfylle følgende krav:

 • Ha alle autorisasjoner og sertifiseringer 
 • Ha gode referanser 
 • Ryddig økonomi 
 • De må ha erfaring fra større prosjeker innenfor næringsbygg 

 

Hvordan kan jeg finne ut hvor mye det koster å få solcellepanel på mitt næringsbygg?

Det trenger ikke å være vanskelig, bruk skjemaet vårt og du vil bli kontaktet med en gang for en uforpliktende prat om solcellepanel. Vi kan hjelpe deg med å innhente et estimat på hvor mye det vil koste å få den strømproduksjonen du ønsker fra ditt næringsbygg. Det er standard priser på utstyr og solcellepaneler men det er gjerne monteringen som er X-faktoren her. Fyll ut skjema på toppen av denne siden, da kan vi ved hjelp av vår partner på solcellepanel til næringsbygg komme med en detaljert oversikt over kostnader, forventet produksjon og man kan innlede dialog om hvilke løsninger som finnes. Ikke alle næringsbygg er like og derfor er det veldig viktig å bruke en seriøs aktør med erfaring. 

Anbud på solcellepaneler til næringsbygg

De aller fleste større næringsbygg inviterer forskjellige aktører til en anbudsrunde. Det betyr at flere aktører konkurrerer om å få jobben. Her kan det være flere faktorer som spiller inn og om du ønsker å få et tilbud fra en av Solcellepaneler.com sine partnere så er det bare å ta kontakt med oss på kontakt@solcellepaneler.com

Når vi skal innhente tilbud på solcelleanlegg til næringsbygg så sender vi alltid en henvendelse til Solcellepaneler.com. Vi opplever å bli matchet opp med gode leverandører som vi ellers ikke hadde funnet.

Jon

Prosjektleder, næringsbygg, Anonymt (stort selskap)

Hvordan gjøre et nytt næringsbygg mer energieffektivt?

Hvis du planlegger et nytt næringsbygg så vil det være svært smart å lage det så energieffektivt og grønt som mulig. De siste årene så har det vært en enorm utvikling innenfor teknologi på både pris og funksjon på tiltak . I dette blogginnlegget så skal vi gå igjennom...

Økende etterspørsel etter solcellepaneler

I de første ukene av nyåret så har vi merket en formidabel vekst når det kommer til trafikk og henvendelser inn fra eiere av næringsbygg. Det er mange som har spørsmål og ikke minst som vurderer å satse på solcellepaneler i 2020. Vi syntes dette er så interessant at...