Solcellepanel til borettslag

Borettslag kan ha perfekte forhold for å produsere strøm fra solen og være lønnsomme. Et typisk borettslag har mye frie arealer på takene og i tillegg gjerne en del areal i mellom bygningene som ikke brukes til noe. Derfor er stadig flere borettslag interesserte i å invesetere i solcellepanel og gjerne et skikkelig solcelleanlegg.

For et borettslag kan det ligge en betydelig stor gevinst i å investere i solcellepanel. Ettersom regelene for videresalg blir stadig bedre og strømprisene går opp for hvert år. Dette betyr at det blir stadig mer attraktivt for et borettslag å investere i nettopp solcellepanel.

Hvordan kan et borettslag finansiere solcellepanel?

Veldig mange i solcellebransjen mener at det finnes et hull i støtteordningene for fornybar energi. Dette slår veldig uheldig ut på borettslag som ikke kan få støtte til sine investeringer i solcellepanel, samme problem som landbruket har. Det finnes fortsatt ordninger for støtte man kan søke om, men det er litt mer jobb. Noen kommuner har egne støtteordninger og hvis prosjektet er stort så kan man hente støtte fra utenlandske ordninger.

Selv uten støtte så kan et solcellepanel være lønnsomt for et borettslag. Hvis man har riktig geografisk beliggenhet så kan man få et lønnsomt solkraftverk i sitt borettslag. I tillegg så har mange borettslag veldig mange enheter å dele kostnaden på. Det betyr at borettslag kan ha kanskje den billigste finansieringen av solcellepanel som eksisterer.

Hvordan vil et solcelleanlegg i borettslag fungere?

Det vil være forskjellige modeller for hvordan et solcelleanlegg brukes. For de aller fleste så vil det bli et fradrag på hver måned på strømregningen tilsvarende sin andel av produksjonen. Her står borettslaget som regel fritt til å styre hvordan de ønsker å gjøre det selv.

I praksis betyr det at man som borettslag vil bli plusskunde hos strømselskapet. Deretter så må det være en egen intern ordning som kompenserer for strømproduksjonen. Det kan være at man velger å selge alt av produksjonen og deretter gi et fradrag i felleskostnadene.

Øker solcellepaneler verdien på leilighetene?

Nordmenn blir stadig mer miljøbevist og man skal ikke se bort i fra at et borettslag med en tydelig miljøprofil vil virke mer attraktiv enn et annet borettslag. I tillegg så øker strømprisene så et borettslag hvor installasjonskostnaden allerede er dekket inn vil nok virke positivt for mange kjøpere.

På næringsbygg i Tyskland så ser man at næringsbygg med solcellepaneler øker i verdi mer enn de uten. Om det samme gjelder borettslag vil tiden vise.