Solcellepanel til landbruk

Som bonde eller gårdeier så er du vandt med å høste inn fra det naturen gir oss. Det være seg dyr, korn, poteter og nå energi fra solen. Stadig flere norske bønder installerer solcellepanel for å minimere kostnadene for strøm og for å minimere deres CO2-avtrykk. Vi har derfor samlet alt du trenger å vite om solcellepaneler til ditt gårdsbruk eller fjøs. Skulle du ha noen spørsmål så må du veldig gjerne ta kontakt med oss.

Hva slags landbruk passer solcellepanel til?

Solcellepaneler passer til alle typer landbruk og ikke minst gårder. Noen installerer solcellepaneler på fjøset for å gi energi til lyset i fjøset og andre installerer solcellepanel på ledige jordlapper for eget forbruk og selge det man produserer som er overskudd.

Uansett hvordan type gård eller landbruk du har så kan du få løsninger som er tilpasset dine behov. De eneste som solcellepanel ikke passer til er de som har gårder med lite eller ingen sol. Da kan det være vanskelig å få nok produksjon til at det er lønnsomt å installere. Hvis du er usikker på om din gård ligger i en sone hvor det er lønnsomt eller ikke å ha solcellepanel, ta kontakt med oss.

Hvor mye koster et solcellepanel på fjøset?

Uansett hvordan type solcellepanel du ønsker og hviken type bygning du har så vil prisene på solcellepaneler variere. Prisene varierer fra mindre pakker som er ment for boliger til rundt 40000,- kroner og helt opp i flere hundre tusen kroner. Hvor mye solcellepanel til din gård eller ditt landbruk koster er helt avhengig av hvor mye du ønsker å produsere.

Det er selvfølgelig en sammenheng mellom hvor mye du investerer og hvor mye strøm du produserer. Hvis du har et stort forbruk av strøm så vil det i mange tilfeller lønne seg å velge et større anlegg over tid. Det anbefales derfor at man kartlegger nøye forbruket du har i dag for at du får riktig anlegg installert.

Finnes det noen støtteordninger for solcellepanel til landbruk?

Når man installerer solcellepanel i boligen eller solcellepanel på hytta så vil man kunne søke om støtte fra Enova. Hvis man har et gårdsbruk som er registrert som vanlig enebolig så vil man kunne få opp til 27000,- kroner i støtte. Når man har en landbrukseiendom som egentlig er en næringseiendom så er det dessverre ikke så mange støtteordninger ennå.

Man kan søke om elsertifikater og det finnes noen internasjonale støtteordninger som f.eks den Svenske Naturskyddforeningen som investerer i fornybar energi i hele verden.

Det finnes i dag flere kommuner med egne klimamål og støtteordninger. Derfor bør du alltid sjekke om eventuelle støtteordninger for landbruk når det kommer til fornybar energi.

Det er ventet at det vil komme flere støtteordninger men vi er fortsatt på et tidlig stadium av installeringer. Etterhvert som flere vil ha solcellepaneler og man kan produsere mer strøm så vil det nok helt sikkert komme flere støtteordninger.

Er det lønnsomt med solcellepaneler på fjøstaket eller på gårdstunet?

Ja, i de aller fleste tilfeller så er det lønnsomt. Faktisk så installerer man kun solcellepaneler der det er lønnsomt. De aller fleste solcelleanlegg er betalt ned innen 7-15 år. Litt avhengig av investering og ikke minst produksjon av sol. Enkelte mer omfattende løsninger betaler seg ned mye raskere.

Det er forventet at strømprisen kommer til å vokse over de neste årene. Vi i Norge har stort sett hatt lav strømpris hvis vi sammenligner med andre land. De siste årene har prisene gått oppover og det ser ikke ut til å ende. Det er derfor å anta at et solcelleanlegg vil være lønnsomt mye raskere enn den oppgitte tiden nå, dersom prisene fortsetter å øke om vinteren.

Man kan beregne nokså nøyaktig når solcelleanlegget er betalt ned men man må operere med en strømpris som er korrekt når man regner dette ut. Alle prognoser peker på høyere strømpriser og det betyr at regnestykker som tar utgangspunkt i dagens priser, vil gi deg et høyere antall år det tar å nedbetale enn det faktisk vil bli.

Er det mye vedlikehold med solcellepaneler?

Nei det er ikke mye vedlikehold, man må påregne noe selvfølgelig. For de aller fleste bønder vil dette være minimalt til sammenligning med det vanlige vedlikeholdet de er vandt med på traktorer og annet redskap.

Hva skjer med strømmen jeg produserer men ikke bruker?

Den selger du tilbake til strømselskapet. Man produserer gjerne mer strøm enn man bruker på våren og sommeren. Det er da strømprisen er lav men det er bedre enn at den går ut i ingenting. For å kunne selge strømmen så må man bli det man kaller «plusskunde». Det betyr at man må ha en avtale med strømselskapet om salget av strømmen. I tillegg til prisen du for på strømmen så får du en kompensasjon som er enkelt forklart en slags «omvendt nettleie»:

Det foregår en ekstrem utvikling på batterier og teknologi. Det er ikke umulig at man i fremtiden kan lagre strømmen man produserer selv på batterier. Deretter så kan man bruke den når strømmen koster mye penger. Forløpig er kostnaden på batterier for høy, men det antas at denne kostnaden kommer til å gå ned med tiden.

Hvordan bestiller jeg solcellepanel til min gård?

Da må du først finne en leverandør av solcellepaneler. Deretter så må du be om en befaring, kalkulering av produksjon i forhold til kostnad. Det er viktig at du lager en klar avtale med montøren når det kommer til garanti på materialer og utførelsen.

Hvis du ønsker hjelp til å finne en dyktig montør og leverandør så må du gjerne kontakte oss!